COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Canllawiau a gyhoeddwyd ar gyfer ail-agor canolfannau cymunedol yn ddiogel

Mae Cyngor Sir Penfro’n tynnu sylw at ganllawiau newydd a gyhoeddwyd ar ailagor a defnyddio canolfannau cymunedol amlddefnydd yn ddiogel, pan fo hawl gwneud hynny.

 Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn bennaf ar gyfer y rhai sy’n rheoli canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, neuaddau eglwys a chanolfannau cymunedol eraill yn ystyried ailddechrau gwasanaethau cyhoeddus.

Mae cyfleusterau cymunedol amlddefnydd o’r fath yn cynnal amrywiaeth eang o weithgaredd lleol.

Fodd bynnag, mae eu natur gymunedol hefyd yn eu gwneud yn fannau sy’n agored i ymlediad COVID-19.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r canllawiau yma: https://llyw.cymru/defnyddio-canolfannau-cymunedol-amlbwrpas-yn-ddiogel-covid-19

Mae’r canllawiau’n rhoi gwybodaeth am asesiadau risg COVID-19, cadw pellter cymdeithasol a chynhwysedd, glanhau a rheoli heintiau, defnyddio toiledau, teithio a pharcio a mwy.

Ar hyn o bryd mae Canolfannau Cymunedol yn gallu agor ar gyfer naill ai wasanaethau gwirfoddol neu gyhoeddus hanfodol.

Caiff gweithgareddau goddefedig eu manylu yn y Rheoliadau Diogelu Iechyd: https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-2-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd


ID: 6804, revised 03/08/2020