COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Latest News

Gwaith yn dechrau ar uned dal corff dros dro

Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, fe all Cyngor Sir Penfro gadarnhau bod paratoadau’n cael eu gwneud i ddarparu trefniadau wrth gefn ar gyfer cadw’r ymadawedig gyda pharch os caiff trefnyddion angladdau yn y Sir eu trechu o ganlyniad i’r COFID-19.

22 May 2020

Diweddariad Arweinydd y Cyngor: Dydd Mercher, 20 Mai

Mae’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro, wedi darparu diweddariad coronafeirws pellach ar gyfer dydd Mercher, 20fed Mai, fel a ganlyn:

“Unwaith eto rwy’n hynod falch o roi fy niweddariad dyddiol i chi.

20 May 2020

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017