Ystafell Newyddion

Latest News

Mynd I'r Afael â Digartrefedd

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cael ei ddewis yn un o ddim ond tri awdurdod lleol ledled y Deyrnas Unedig i weithio ar brosiect peilot a fydd yn mynd i'r afael â digartrefedd.

21 November 2019

Y Sir Ar Y Blaen

Sir Benfro yw’r gyntaf ar y grid pan ddaw hi i ddyfeisiau gwefru cerbydau trydan (EV).

21 November 2019

Ffitrwydd yn Anrheg!

Mae Hamdden Sir Benfro’n cynnig ‘ffitrwydd yn anrheg’ y Nadolig hwn, gyda chynnig aelodaeth am gyfnod cyfyngedig yn unig.

20 November 2019

Dirwywo Gwerthwr Ceir

Cafwyd gwerthwr ceir ail-law o Rochdale, Swydd Gaerhirfryn, yn euog o droseddau cysylltiedig â gwerthu cerbyd a gamddisgrifiwyd i brynwr yn Sir Benfro.

19 November 2019

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017