Ystafell Newyddion

Canmol ciniawau ysgol am ddim i holl ddisgyblion ieuengaf Sir Benfro

Mae rhieni a gofalwyr y disgyblion ieuengaf yn yr ysgol gynradd (hyd at Flwyddyn 2) yn cael eu hatgoffa bod eu plant yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Mae ciniawau ysgol am ddim ar gael i bob disgybl llawn amser yn y dosbarthiadau meithrin, derbyn, blwyddyn 1 a blwyddyn 2 yn Sir Benfro.

Does dim rhaid i rieni/gofalwyr lenwi ffurflen gais hyd yn oed. Gofynnir i blant a fydden nhw’n hoffi archebu pryd o fwyd bob dydd wrth gofrestru yn y bore.

Hyd yma mae'r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn, meddai'r Cynghorydd Guy Woodham, Aelod Cabinet dros Addysg a'r Iaith Gymraeg. 

“Mae llawer o rieni wedi dweud eu bod nhw’n falch iawn bod eu plentyn yn cael cinio ysgol poeth am ddim bob dydd,” meddai.

“Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth i ni fynd i fisoedd oerach y gaeaf.”

Mae prydau ysgol yn gytbwys o ran maeth ac yn cael eu gwneud yn ffres gan ddefnyddio cynhwysion lleol lle bo'n bosib. Gellir gweld y bwydlenni a'r Cwestiynau Cyffredin yma:

Bwydlen Ysgolion Cynradd - Cyngor Sir Penfro

Cafodd cynllun Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru i roi prydau ysgol yn rhad ac am ddim i blant oedran cynradd ei lansio ym mis Medi. Bydd yn cael ei gyflwyno i grwpiau oedran hŷn mewn ysgolion cynradd ym mis Medi 2023.

Yn y llun gwelir disgyblion Ysgol Gynradd Prendergast gyda Lennie’r Genhinen.


ID: 9339, revised 21/11/2022