Ystafell Newyddion

Canolfan ddiwylliannol flaenllaw newydd i agor

I nodi agoriad canolfan ddiwylliannol flaenllaw newydd yn Hwlffordd, sef Glan-yr-afon, cynhelir wythnos o weithgareddau

Bydd y datblygiad newydd cyffrous hwn, sydd ar lan yr afon, yn croesawu ymwelwyr am y tro cyntaf ddydd Gwener 7 Rhagfyr, a hynny o 10am ymlaen.

Bydd gweithgareddau'r diwrnod agoriadol yn dechrau am 11:15am gydag un o ddigwyddiadau wythnosol y lleoliad, sef Amser Rhigwm i Fabanod, cyn y bydd carolwyr Neuadd y Sir yn diddanu cwsmeriaid â detholiad o ganeuon poblogaidd y Nadolig o 11:30am ymlaen, a hynny er budd PATCH.

Yn ganolbwynt i'r dathliadau agoriadol hyn, cynhelir Diwrnod o Hwyl i'r Teulu ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr, gyda'r gweithgareddau'n dechrau am 10:30am.

I ddechrau'r diwrnod cynhelir sesiwn Amser Rhigwm i Fabanod, ac yna cynhelir sesiwn Burns Wrth Eich Ochr – Cŵn Darllen ganol dydd. Bydd angen i rieni lenwi ffurflen caniatâd ar y diwrnod i archebu lle ar gyfer y sesiwn Cŵn Darllen.

Beth am roi cynnig ar weithgaredd Adeiladu Lego am 1pm, cyn gwrando ar Straeon Sadwrn am 2pm a chymryd rhan mewn gweithdy Codio gyda Robotiaid! am 3:30pm?

Glan yr afon 6

Trwy gydol y dydd, rhowch gynnig ar Guro'r Cloc ar gonsol gemau Glan-yr-afon, a dewch i adnabod eich llyfrgell newydd trwy gymryd rhan mewn Helfa Chwilota arbennig.

Mwynhewch ystod o weithgareddau rhwng dydd Llun 10 Rhagfyr a dydd Sadwrn 15 Rhagfyr, gan gynnwys Gwnïo a Sgwrsio, Clwb Lego Creadigol, Grŵp Darllen Chatterbooks, a llawer mwy.

Bydd yna dinc o'r Nadolig yn perthyn i'r wythnos agoriadol, gyda phlant yn gallu postio eu llythyrau at Siôn Corn mewn blwch post arbennig.

Bydd Siôn Corn yn ateb pob llythyr, ond gan ei fod yn brysur iawn yr adeg hon o'r flwyddyn, bydd yn eu gadael i'w casglu yng nghanolfan Glan-yr-afon. Ddydd Sadwrn 15 Rhagfyr fydd y dyddiad postio olaf, a bydd y llythyrau'n barod i'w casglu ddydd Mercher 21 Rhagfyr.

Glan yr afon 12

Trwy gydol yr wythnos, cynigir teithiau tywys o gwmpas y cyfleuster, sy'n cynnwys llyfrgell, oriel, gwybodaeth i ymwelwyr a siop goffi.

Bydd oriel y cyfleuster yn cynnal dwy arddangosfa agoriadol mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, lle arddangosir eitemau o bwysigrwydd lleol a chenedlaethol, fel ei gilydd.

Mae Hanes Sir Benfro yn arddangosfa barhaol yng Nglan-yr-afon, sy'n canolbwyntio ar hanes, diwylliant, celfyddydau a chwedlau Sir Benfro.

Yn rhan o arddangosfa Kyffin Williams: Tir a Môr, bydd cyfle i weld casgliad gwych o waith un o artistiaid enwocaf Cymru, sef Syr Kyffin Williams, a hynny i ddathlu canmlwyddiant ei eni.

Mae Glan-yr-afon yn ffrwyth gwaith partneriaeth cyffrous rhwng Cyngor Sir Penfro a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cafwyd cyllid i adeiladu'r cyfleuster gan amrywiaeth o ffynonellau, yn cynnwys Cyngor Sir Penfro, Llywodraeth Cymru, Sefydliad Wolfson, Sefydliad Foyle ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Cyngor Tref Hwlffordd wedi rhoi pecyn cyllido pum mlynedd i'r fenter er mwyn sicrhau bod y llyfrgell yn aros yn agored ar brynhawniau Sadwrn, a hynny trwy gydol y flwyddyn. Dim ond ar foreau Sadwrn yr arferai'r llyfrgell flaenorol agor.

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch fewngofnodi i https://www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant, ymweld â thudalen Facebook Llyfrgelloedd Sir Benfro www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService, neu gysylltu â chanolfan Glan-yr-afon trwy ffonio 01437 775 244 (o ddydd Gwener 7 Rhagfyr ymlaen).

Glan yr afon 32


ID: 4477, revised 04/12/2018