COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Canolfan ddiwylliannol newydd yn llwyddiant mawr ymhlith y cyhoedd

Mae Glan-yr-afon/The Riverside – canolfan ddiwylliannol flaenllaw newydd Hwlffordd – yn llwyddiant enfawr ymhlith y cyhoedd.

Yn ôl ffigurau a ryddhawyd yn ddiweddar, cafodd y ganolfan dros 30,000 o ymwelwyr yn ystod mis Ionawr yn unig – mis gweithredol llawn cyntaf y cyfleuster.

Mae hyn i fyny 25,000 – 520 y cant – ar y ffigur ym mis Ionawr 2018 ar gyfer y llyfrgell dros dro oddi ar Dew Street.

Erbyn hyn, mae nifer yr ymwelwyr â'r datblygiad newydd cyffrous, sydd ar lan yr afon yn y dref, wedi cyrraedd dros 75,000 oddi ar i'w ddrysau agor ym mis Rhagfyr 2018.

Mae nifer aelodau newydd y llyfrgell hefyd wedi saethu i fyny.

Ym mis Ionawr, roedd y ffigur yn 824 o gymharu â dim ond 48 ddeuddeng mis ynghynt.

Gwelwyd cynnydd sylweddol hefyd yn nifer y llyfrau a fenthycwyd, a hynny ar gyfer oedolion a phlant, fel ei gilydd, yn ogystal â'r defnydd o ddeunyddiau Cymraeg.

Dywedodd Paul Miller, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant: “Mae Glan-yr-afon/The Riverside yn gyfleuster gwych ar gyfer Hwlffordd a Sir Benfro gyfan, fel ei gilydd.

“Os nad ydych wedi ymweld â'r lle eto, byddwn yn eich annog i wneud y daith.

“Rydym yn benderfynol o wneud Hwlffordd yn lle bywiog unwaith eto, a dim ond rhan gyntaf y cynllun meistr i ailfywiogi'r dref yw Glan-yr-afon/The Riverside.”

Mae'r datblygiad – a agorodd ym mis Rhagfyr – yn cynnwys llyfrgell, oriel, gwybodaeth i ymwelwyr a siop goffi, ac mae'n ganlyniad i bartneriaeth gyffrous rhwng Cyngor Sir Penfro a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Ar hyn o bryd, mae'r oriel yn lletya dwy arddangosfa gyffrous a gynhyrchwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, sy'n arddangos eitemau o bwys lleol a chenedlaethol.

Kyffin Williams: Mae Tir a Môr, a fydd ar agor tan fis Mai 2019, yn cynnwys casgliad gwych o waith gan un o artistiaid enwocaf Cymru, Syr Kyffin Williams, i ddathlu canmlwyddiant ei enedigaeth.

Mae Stori Sir Benfro yn arddangosfa barhaol sy'n canolbwyntio ar hanes, diwylliant, celfyddydau a chwedlau Sir Benfro, sy'n cael ei hadrodd trwy lawysgrifau gwreiddiol, llythyrau, posteri, darluniau a ffotograffau o gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cafwyd cyllid i adeiladu'r cyfleuster gan amrywiaeth o ffynonellau, yn cynnwys Cyngor Sir Penfro, Llywodraeth Cymru, Sefydliad Wolfson, Sefydliad Foyle ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Cyngor Tref Hwlffordd wedi rhoi pecyn cyllido pum mlynedd i'r fenter er mwyn sicrhau bod y llyfrgell yn aros yn agored ar brynhawniau Sadwrn, a hynny trwy gydol y flwyddyn. Dim ond ar foreau Sadwrn yr arferai'r llyfrgell flaenorol agor.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.pembrokeshire.gov.uk/the-riverside, ewch i dudalen Facebook Llyfrgelloedd Sir Benfro www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService, neu ffoniwch Glan-yr-afon ar 01437 775 244.

 


ID: 5015, revised 15/03/2019