COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Canolfan Galw Heibio I Bobl Ifanc Yn Agor

Mae canolfan galw heibio i bobl ifanc wedi ei hagor yng nghanol tref Hwlffordd.

Mae Cyngor Sir Penfro wedi lleoli’r ganolfan mewn adeilad o eiddo’r Cyngor sef Rhif 2 Old Bridge, drws nesaf i siop Wilkinson.

“Nid oes canolfan i bobl ifanc wedi bod yn y dref hon ers nifer o flynyddoedd”, esboniodd y Cynghorydd Guy Woodham, yr aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, “ac rydym yn gobeithio y bydd y ganolfan hon yn llenwi’r bwlch.

“Mae’n bur debyg y bydd mynediad wifi rydym wedi ei gael yma yn atynfa ddeniadol i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, felly hefyd y diodydd di-alcohol a byrbrydau fydd ar gael.

“Ein bwriad yw darparu ystod eang o weithgareddau a chyfleoedd sydd yn adlewyrchu anghenion a diddordebau’r bobl ifanc.

“Yn fyr, mi fydd yn lle diogel iddynt alw i mewn iddo a chymdeithasu yn ystod gwyliau’r haf.”

Mae’r ganolfan ar agor rhwng 10 am a 6 pm, dydd Llun i ddydd Gwener trwy fisoedd Gorffennaf ac Awst.

Ychwanegodd y Cynghorydd Woodham: “O fis Medi ymlaen byddwn yn parhau i gynnig darpariaeth i bobl ifanc yn y lleoliad, ac rydym yn gobeithio ymestyn ein oriau agor i gynnwys clwb ieuenctid ar dair noson yr wythnos, gyda hyn, wrth gwrs i’w gadarnhau eto.

Mae’n fwriad gennym i ddefnyddio’r lleoliad ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys gwaith grŵp, rhaglenni ataliol a gweithdai yn ogystal â chynnig cyngor ac arweiniad, tra hefyd yn cynnwys sefydliadau eraill megis gweithwyr gyrfa proffesiynol a’r gwasanaeth tân.

 

Pennawd

Y Cynghorydd Woodham gyda Liz Griffiths o’r Tîm Ieuenctid Cymunedol tu allan i’r ganolfan newydd.


ID: 5439, revised 11/07/2019