COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Canolfannau Hamdden yn cyflawni Statws Sefydliad sy'n ymwybodol o Awtistiaeth

Disgwylir y bydd plant ac oedolion ag awtistiaeth yn ei chael yn haws manteisio ar gyfleusterau a gweithgareddau canolfannau hamdden yn Sir Benfro.

Mae Hamdden Sir Benfro wedi cofrestru er mwyn i’w holl ganolfannau fod yn Sefydliadau sy’n Ymwybodol o Awtistiaeth trwy Gynllun Hamdden Awtistiaeth Cymru, mewn partneriaeth â Chwaraeon Anabledd Cymru ac Awtistiaeth Cymru.

Mae staff ym mhob canolfan wedi cael hyfforddiant i fod yn Ymwybodol o Awtistiaeth, gyda’r nod o gynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o bobl ag awtistiaeth.

Canolfan Hamdden Abergwaun oedd y gyntaf i gyflawni statws Sefydliad sy’n Ymwybodol o Awtistiaeth. 

Dywedodd rheolwr Abergwaun, Kelly Gittins; “Rydyn ni wedi ymrwymo i gynorthwyo plant ac oedolion ag awtistiaeth i fanteisio ar gyfleusterau a gweithgareddau hamdden. Rydyn ni’n ymdrechu i sicrhau bod nhw’n cael y profiad gorau posibl ar ein safleoedd.”

Dywedodd y Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd, Angela Miles, a gyflwynodd y dystysgrif i Kelly: “Mae Hamdden Sir Benfro wedi ymrwymo’n llawn i’r cynllun, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd pob canolfan yn cyflawni’r statws Sefydliad sy’n Ymwybodol o Awtistiaeth cyn bo hir.”

Yn y llun mae Kelly Gittins (canol) a Michelle Tormey (chwith) o Ganolfan Hamdden Abergwaun gydag Angela Miles.

 


ID: 8000, revised 21/07/2021