COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Cartref Gofal yn mynd y filltir ychwanegol i IRONMAN

Ni wnaeth pensiynwyr mewn cartref gofal yn ne Sir Benfro adael i’r ffaith bod cystadleuaeth Dyn Haearn Cymru wedi’i chanslo’n ddiweddar, leddfu eu brwdfrydedd dros y digwyddiad.

Yn hytrach, fe gawson nhw ddathliad gwych yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau chwaraeon ar dir y cartref gofal.

Fe wnaeth staff yn y cartref gofal preswyl yn Saundersfoot hyd yn oed osod llinell derfyn ffug – yn ogystal â chloc yn dangos amseroedd gorffen.

Yn anffodus, cafodd cystadleuaeth Dyn Haearn Cymru, sydd wedi cael ei chynnal yn Ninbych-y-pysgod ers sawl blwyddyn, ei chanslo eleni oherwydd Covid-19.

“Roedden ni wrth ein boddau’n gweld preswylwyr Cartref Gofal Pen-coed yn cadw ysbryd y Dyn Haearn yn fyw. Allwn ni ddim aros i ddod yn ôl yn 2021 lle mae’r gefnogaeth yn wirioneddol arbennig,” meddai Declan Byrne, Cyfarwyddwr Rhanbarthol y digwyddiad ar gyfer y DU ac Iwerddon.

Mae’r aelod o Gyngor Sir Penfro, Tessa Hodgson, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol, wedi canmol y dathliadau ym Mhen-coed.

“Am ffordd wych o ddathlu’r Dyn Haearn,” meddai. “Mae’n wych gweld brwdfrydedd staff a phreswylwyr fel ei gilydd.”


ID: 6939, revised 16/09/2020