COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Cartref Symudol yn Gorfod Mynd

Mae arolygydd cynllunio wedi gwrthod apêl yn erbyn Rhybudd Gorfodi (EN) a roddwyd gan Gyngor Sir Penfro.

Roedd y Rhybudd Gorfodi – a roddwyd ym mis Rhagfyr – yn gysylltiedig â gosod cartref symudol ar dir yn Llandre Uchaf, Hermon heb ganiatâd cynllunio a’i ddefnyddio at ddibenion preswyl.

Roedd y Rhybudd Gorfodi’n gofyn bod Gary Phillips yn symud y cartref o’r tir yn barhaol cyn pen chwe mis.

Apeliodd Mr Phillips yn erbyn y Rhybudd Gorfodi ar sail bod gofyn mwy o amser arno i gydymffurfio, oherwydd amgylchiadau personol.

Gofynnodd am gael ymestyn y cyfnod i 12 mis.

Gwrthodwyd yr apêl gan Janine Townsley, yr arolygydd cynllunio.


ID: 5418, revised 05/07/2019