Ystafell Newyddion

Ceisiadau'n Agor ar gyfer y Cyllid Cymorth Busnes Diweddaraf yn Sgil Covid-19

Mae ceisiadau ar gyfer rownd ddiweddaraf cyllid cymorth busnes Covid-19 Llywodraeth Cymru ar agor.

Mae’r arian yn rhan o becyn £120m o gymorth i glybiau nos a busnesau digwyddiadau, manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a’u cadwyni cyflenwi, y mae symud i Lefel Rhybudd 2 wedi effeithio arnynt.

Mae’r grant sy’n gysylltiedig ag ardrethi annomestig (NDR) ar agor nawr.

Ewch i https://www.sir-benfro.gov.uk/cyngor-a-chefnogaeth-i-fusnesau/grant-busnesau-cysylltiedig-ag-ardrethi-annomestig

I gael y grant, rhaid i fusnesau cymwys lenwi ffurflen gofrestru a’r dyddiad cau yw 5pm ar 14 Chwefror 2022.

Mae gwiriwr cymhwysedd i fusnesau ar gael yn:

https://fundchecker.businesswales.gov.wales/businesssupport/cy/

Mae’r ddolen uchod hefyd yn cynnwys rhagor o wybodaeth a chyfres o gwestiynau cyffredin am y rownd ddiweddaraf o gymorth.

O ran llety hunanarlwyo, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu na fydd llety tebyg yn gymwys i gael y grant oni bai ei fod yn bodloni un o’r meini prawf canlynol:

·        gall y llety hunanarlwyo letya 30 neu fwy o bobl, neu

·        mae’r llety hunanarlwyno’n cael eu ystyried yn ganolfan addysg awyr agored.

Bydd cronfa ddewisol i gefnogi unig fasnachwyr, gweithwyr llawrydd a busnesau nad ydynt yn talu ardrethi â chyllid o £500 - £2,000, yn fyw ar dudalennau cefnogaeth i fusnesau’r Cyngor yr wythnos nesaf.  Am fwy o wybodaeth am gefnogaeth i fusnesau, ewch i: https://www.sir-benfro.gov.uk/cyngor-a-chefnogaeth-i-fusnesau

 


ID: 8485, revised 13/01/2022