COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Celfwaith yn olrhain caredigrwydd Sir Benfro drwy pandemig Covid-19

“Nid yr hyn a welwch yw celf, ond yr hyn a wnewch i eraill ei weld” – Edgar Degas.

Rhyddhawyd darluniad grymus o gymwynasau a gweithredu cymunedol yn Sir Benfro yn ystod ychydig fisoedd cyntaf pandemig y COVID-19 heddiw (dydd Gwener, 31ain Gorffennaf).

Cynhyrchwyd gan artist Gemma Green-Hope, yn gweithio gyda Wyndham Williams fel rhan o’r ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd, mae’r ddelwedd ddisglair a lliwgar yn gofnod parhaol o enghreifftiau o ewyllys da ac ysbryd cymunedol a ddangoswyd gan bobl a sefydliadau lleol.

Comisiynwyd y celfwaith gan Ganolbwynt Cymunedol Sir Benfro, partneriaeth rhwng Cyngor Sir Penfro, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Delta Well-being.

Dywedodd y Cynghorydd Tessa Hodgson, Aelod Cabinet y Cyngor dros y Gwasanaethau Cymdeithasol, bod y gwaith yn dathlu ‘y nerth a dychymyg a ddangoswyd gan filoedd o unigolion, mudiadau a grwpiau’.

“Bydd y celfwaith yn ein hysbrydoli wrth i ni ddechrau meddwl am y cam nesaf yn ein hymateb i’r COVID-19,” meddai.

“Gobeithiwn y bydd pawb yn Sir Benfro’n adnabod rhywbeth yn y ddelwedd hon sy’n eu hatgoffa o’u profiadau yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.” 

Cynhyrchwyd y celfwaith yn ddigidol ac ar ffurf brintiedig er mwyn gallu ei rannu ledled y sir fel etifeddiaeth o’r don o garedigrwydd a ysgubodd dros y sir yn ystod y cyfyngiadau.

Cynhyrchwyd fideo byr o ddatblygiad y celfwaith hefyd, ynghyd â sylwebaeth gan Rachel Treadaway Williams o BBC Cymru. Yn ystod y cyfyngiadau, mae Rachel wedi gwirfoddoli gyda’r feddygfa yn Saundersfoot, ei chartref, yn mynd â phresgripsiynau i’r rhai sy’n cysgodi.

Aeth y Cynghorydd Hodgson rhagddi i ddweud: “Rydym yn cydnabod fod llawer mwy o fentrau gwych y gellid bod wedi eu cynnwys yma.

“Bwriad y delweddau a ddewiswyd yw rhoi cip ar ddarlun cyfan yr hyn a gyflawnwyd yn Sir Benfro yn ystod hanner cyntaf 2020, er mwyn i ni gofio a chael ein hysbrydoli.”

Mae Lansio Celfwaith Caredigrwydd y Canolbwynt Cymunedol yn dilyn lansio’r ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd (https://cysylltuacharedigrwydd.cymru/), a ddechreuodd ar 17 Gorffennaf (https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/maer-ymgyrch-cysylltu-a-charedigrwydd-wedi-lansio)

• Gellir gweld fideo o'r gwaith celf ar https://youtu.be/VVIdTjCuMio

 


ID: 6798, revised 30/07/2020