COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Chalet Gwyliau'n I Gael Ei Ddatgymalu

Mae arolygydd cynllunio wedi cadarnhau Hysbysiad Gorfodi a gyhoeddwyd gan Cyngor Sir Penfro yn gofyn am ddatgymalu chalet â gorchudd pren a ddefnyddir at ddibenion gwyliau.

Cyhoeddodd y Cyngor yr hysbysiad yn ystod yr haf yn erbyn y datblygiad yn Lower Kings yn ne-orllewin Boncath.

Honnodd fod rheolaeth gynllunio wedi'i thorri, sef adeiladu’r chalet - gan gynnwys deciau cysylltiedig, cysgod coginio a rhodfeydd a balwstradau – heb ganiatâd cynllunio.

Roedd yr hysbysiad hefyd yn honni'r newid defnydd anawdurdodedig o adeilad pren arall at ddibenion gwyliau.

Wrth apelio yn erbyn yr Hysbysiad Gorfodi, honnodd Ken Morgan o Ken Morgan Design and Building Management Limited, nad oedd angen caniatâd cynllunio ar gyfer yr adeiladau.

Dywedodd fod yr adeiladau wedi'u codi tua 2006/2007 a'u bod o fewn cwrtil y Lower Kings a'u bod wedi'u defnyddio'n wreiddiol ar gyfer defnydd domestig preifat. Roedd defnydd gwyliau o'r ddau adeilad, meddai, wedi dod i ben erbyn hyn.

Dyfarnodd yr arolygydd cynllunio, Iwan Lloyd, nad oedd gofynion yr Hysbysiad Gorfodi yn ormodol a gwrthododd yr apêl.


ID: 5890, revised 24/12/2019