COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cloi 'Tân gwyllt' wrth i achosion Pembs Covid barhau i godi

Mae’r cyfnod atal byr a fydd yn dechrau yfory yn dod ar adeg eithriadol o bwysig i Sir Benfro wrth i nifer yr achosion positif o’r coronafeirws gynyddu yn y sir.

Dyna’r neges gan Gyngor Sir Penfro cyn i’r cyfyngiadau ddod i rym ledled Cymru am 6pm ddydd Gwener.

Mae’r Awdurdod yn annog pobl i gadw at y cyfyngiadau.

Ar ôl misoedd o niferoedd isel iawn o achosion, mae cyfradd yr haint yn y sir, sydd wedi bod yn cynyddu’n raddol ers canol mis Medi, bellach yn uwch na 50 achos fesul 100,000 o bobl – y gyfradd y byddai cyfyngiadau lleol wedi cael eu hystyried gan Lywodraeth Cymru.

Yn ystod y cyfnod 12 – 18 Hydref, cafwyd 63 achos positif yn Sir Benfro, sef cyfradd o 50.1 achos fesul 100,000 o bobl.

Cafwyd 11 achos pellach ledled y sir ddydd Mercher (21 Hydref).

Dywedodd y Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro: “Rwyf wedi gweld ei fod yn cael ei ddweud mewn rhai mannau fod Sir Benfro yn anlwcus i fod yn wynebu mynd i gyfnod clo cenedlaethol oherwydd bod nifer yr achosion mor ‘isel’.

“Yn wir, mae’r gyfradd wedi bod yn cynyddu’n raddol yn Sir Benfro a byddai’r sir bellach yn cael ei hystyried ar gyfer cyfyngiadau lleol beth bynnag.

“Ni allwn fod yn hunanfodlon. Mae’r achosion yn cynyddu yn Sir Benfro a’r cyfnod atal byr hwn yw ein cyfle i gael y niferoedd hyn yn ôl dan reolaeth.

“Os dilynwn ni’r cyfyngiadau, gallwn ddychwelyd at y niferoedd isel o haint a welsom, diolch byth, gyhyd yn Sir Benfro.

“Rhaid i bob un ohonom gymryd cyfrifoldeb personol dros wneud yr hyn a allwn i atal Covid-19 rhag lledaenu ymhellach.”

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru bellach yn cyhoeddi mapiau o achosion ar gyfer ardaloedd unigol o fewn ardaloedd awdurdod lleol, gan ganiatáu i aelodau o’r cyhoedd weld cyfradd yr haint yn eu hardal.

Caiff y mapiau a holl dablau Iechyd Cyhoeddus Cymru eu diweddaru’n ddyddiol am 2pm. Cliciwch yma ar gyfer y tablau.

Dilynwch Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Twitter: https://twitter.com/PublicHealthW

Neu Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Facebook: https://www.facebook.com/PublicHealthWales

Mae cyfres o Gwestiynau Cyffredin am y ‘cyfnod atal byr’ ar gael ar: https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin

 


ID: 7081, revised 22/10/2020