COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Clwb Rygbi Arberth yn Sgorio Safon Edydd

Mae Clwb Rygbi Arberth wedi cael ei gydnabod am ei gefnogaeth i gynhwysiant mewn chwaraeon gyda Safon Efydd insport Chwaraeon Anabledd Cymru.

Dechreuodd y clwb ar ei daith Clwb insport ym mis Mawrth 2020, a nhw oedd y clwb rygbi cyntaf yn y sir i ennill Safon Rhuban insport ym mis Ebrill y flwyddyn honno.

Mae eu cynnydd insport wedi parhau dros y deuddeg mis diwethaf, ac erbyn hyn maent wedi ennill Safon Efydd insport.

Dywedodd Martyn Davies, arweinydd insport Clwb Rygbi Arberth “Rydym yn ymroddedig i greu cyfleoedd cynhwysol yn y clwb, ac rydym yn hynod falch o gyflawni’r Safon Efydd insport.”

Pan fydd hi’n ddiogel i fynd yn ôl i’r cae chwarae, mae’r clwb yn bwriadu sefydlu rygbi cerdded, sy’n gyfle newydd i Sir Benfro.

Mae’r rhaglen Clwb insport yn rhan o brosiect insport ehangach, sy’n amcanu i gefnogi’r sectorau gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden i ddarparu cyfleoedd cynhwysol i bobl anabl.

Drwy’r rhaglen, caiff clybiau gefnogaeth i ddatblygu’u darpariaeth i gefnogi’u cymuned leol yn y modd gorau, cynyddu cyfranogiad ac aelodaeth, galluogi rhannau mwy o’r gymuned i ddod yn gysylltiedig trwy lywodraethu gwirfoddol, a pharhau i ddarparu chwaraeon gwych ledled Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Clwb insport, cysylltwch a aSwyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Angela Miles ar 07920 213651 neu anfonwch neges e-bost i angela.miles@pembrokeshire.gov.uk

Rygbi Arberth 2


ID: 7492, revised 17/02/2021