COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Clybiau criced wedi'u bowlio drosodd gan waith caled pobl ifanc

Mae pobl ifanc sy’n dysgu sgiliau a chrefftau newydd wedi bod yn helpu timoedd chwaraeon Sir Benfro gydag offer newydd a thaclusiad cyn y gaeaf.

Mae’r grŵp wedi bod yn cymryd rhan yn y rhaglen Sgiliau Crefft a ariennir gan Cam Nesa, prosiect a ariennir gan Ewrop ac sy’n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 16 – 24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant.

Bu’r cyfranogwyr, Caleb, Erin, Robbie ac Oran yn gweithio’n galed yn y gweithdy, gan gael eu cyflwyno i wahanol grefftau er mwyn ennill sgiliau, gwybodaeth a phrofiad mewn gwaith coed, plymio, gosod brics, trydan sylfaenol a sgimio.

Ac wrth ddysgu sgiliau newydd, maen nhw hefyd wedi bod yn ennill cymwysterau i’w paratoi ar gyfer byd gwaith.

Gan weithio’n agos gyda Celtic Training yn Arberth, mae’r tîm wedi dysgu sut i adeiladu meinciau a fydd yn cael eu rhoi i glybiau criced yn y sir.

Ymhlith y rhai fydd yn elwa ar hyn mae Clybiau Criced Cresselly, Crymych, a Llanrhian.

Mae’r grŵp hefyd wedi bod yn brysur yn paentio ac addurno.

Mae’r clybiau wedi diolch i’r grŵp am eu gwaith caled.

Dywedodd tîm Cam Nesa: “Rydyn ni’n falch iawn o allu mynd allan i gymunedau gwledig yn y sir gan gyflwyno rhaglenni ar y ffordd.

“Drwy’r cyfnod anodd hwn, mae’n wych gweld ein bod yn cwmpasu pob rhan o’r sir, gan weithio’n agos gyda gwahanol gymunedau, ac mae gallu rhoi yn ôl yn dod ag ymdeimlad mawr o falchder a chyflawniad i’r bobl ifanc sy’n ymwneud â’r prosiect.”

Mae Cam Nesa yn brosiect gwerth £5.7 miliwn a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, sy’n gweithio gyda phobl ifanc 16-24 oed yng ngorllewin Cymru drwy roi amrywiaeth o gymorth personol wedi’i deilwra a chyfleoedd cysylltiedig â gwaith iddynt.

Arweinir y prosiect gan Gyngor Sir Penfro a’i gyflwyno mewn Partneriaeth â chyd-awdurdodau lleol.

Am fwy o fanylion ynglŷn â Cam Nesa, e-bostiwch youthoutreach@pembrokeshire.gov.uk 


ID: 7084, revised 23/10/2020