COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Côr Dysgwyr Sir Benfro yn canu ar rhaglen Corau Rhys Meirion.

Cafodd Côr Dysgwyr Sir Benfro brofiad bythgofiadwy yn ddiweddar yn ffilmio ar gyfer y gyfres boblogaidd ‘Corau Rhys Meirion’.

Mae’r gyfres yn dilyn y tenor adnabyddus wrth iddo ddod â phobl at ei gilydd i gyd-ganu, ac yn dangos sut mae bod yn aelod o gôr yn  cyfoethogi ein bywydau ac yn atgyfnerthu ymdeimlad o berthyn yn ein cymunedau.

Mae aelodau Côr Dysgwyr Sir Benfro yn ddysgwyr Cymraeg ar bob lefel. Maen nhw’n mwynhau dod at ei gilydd i ganu a thrwy dysgu geiriau ac alawon cofiadwy maen nhw’n gwella eu sgiliau iaith ac yn ehangu eu hymwybyddiaeth o ddiwylliant Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg.

“Mae bod yn aelod o’r côr yn brofiad arbennig ac yn gyfle i gymdeithasu a chael hwyl gyda dysgwyr eraill ,ac wrth ganu yn Gymraeg mae’n  gwella fy sgiliau ynganu”  meddai Robert  Mear, aelod o’r côr.

Mae’r côr wedi cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith ac yn mwynhau canu caneuon gwerin, emynau a chaneuon poblogaidd gan ddiddanu cynulleidfaoedd mewn digwyddiadau amrywiol. Ar gyfer y rhaglen cafodd y côr gyfle i brofi  arddull newydd o ganu sydd yn unigryw i ni yng Nghymru sef Cerdd Dant. Daeth Parti’r Gromlech i gyd-ganu gyda’r côr yn arbennig ar gyfer y rhaglen a cynhaliwyd  ymarferion o dan ofal eu hyfforddwraig brofiadol, Eleri Roberts.

“Roedd yn fraint ac yn anrhydedd i ganu Cerdd Dant gyda Rhys Meirion  a Pharti’r Gromlech a derbyn hyfforddiant gan Eleri Roberts .Roedd ffilmio’r rhaglen yn gyfle da i ni ddefnyddio ein Cymraeg a chymdeithasu gyda siaradwyr Cymraeg”meddai aelod arall Jeanette Phillips.

Mae’r côr eisiau diolch yn fawr i Rhys Meirion a chwmni teledu ‘Cwmni Da’ am y profiad ac yn edrych ymlaen at weld y rhaglen ar S4C am 8 o’r gloch ar Nos Iau yr 20fed o Chwefror. Bydd y rhaglen hefyd  ar gael ar S4C Clic: ar ôl hynny.

·         Os hoffech wybodaeth am ddysgu Cymraeg neu yn gallu bod o gefnogaeth i’r rhai sy’n dysgu. Ewch i: http://bit.ly/DCSirBenfro

 

 


ID: 6028, revised 17/02/2020