COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Covid-19 grantiau i fusnesau bach

Mae’r Cynghorydd Paul Miller, Aelod Cabinet yr Awdurdod dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant, wedi cyhoeddi bod modd gwneud ceisiadau am grantiau cymorth i fusnesau o heddiw (dydd Gwener 27ain Mawrth 2020) ymlaen.

Mae’r ffurflen gais ar-lein i’w chael ar dudalen we Busnes y Cyngor trwy’r ddolen ganlynol:

https://www.sir-benfro.gov.uk/cyngor-a-chefnogaeth-i-fusnesau

Gallwch e-bostio ymholiadau busnes eraill ynghylch effeithiau COVID-19 drwy’r cyfeiriad e-bost canlynol:  covid19businesssupport@pembrokeshire.gov.uk

Meddai’r Cynghorydd Miller: “Mae’r tîm wedi gwneud eu gorau glas i gael y cynllun hwn ar waith oherwydd y gwyddom pa mor wirioneddol bwysig yw’r cymorth hwn i fusnesau heddiw.

“Mae’r Llywodraeth wedi addo y bydd yr arian yn ein cyrraedd erbyn 1af Ebrill a’r eiliad y bydd, byddwn yn dosbarthu’r cymorth hwnnw i’n busnesau.”

Mae’r grantiau canlynol ar gael i fusnesau bach ar gyfer y costau cysylltiedig ag effaith COVID-19 ar eu busnesau fel a ganlyn:

·       cymorth grant busnesau bach o £10,000 i holl fusnesau sy’n derbyn rhyddhad treth busnes bach neu ryddhad ardrethi gwledig

·       cymorth grant o £25,000 i fusnesau manwerthu, croeso a hamdden sydd ag eiddo gyda gwerth ardrethol rhwng £15,000 a £51,000

Ychwanegodd y Cynghorydd Millet: “Fe wn fod ein busnesau lleol yn gwneud gymaint ag y gallant i gynnal swyddi a bywoliaeth. Ein gwaith yw cael cymorth iddynt mor gyflym ac effeithlon ag y gallwn.

“Er nad ein ffurflen gais oedd y gyntaf ar y we - roeddem yn gobeithio na fyddai angen gwneud cais o gwbl - rydym wedi datblygu system awtomatig a fydd yn caniatáu inni ddechrau gwneud taliadau, i gyfrifon banc busnesau, y funud y daw cyllid oddi wrth y Llywodraeth.”


ID: 6228, revised 27/03/2020