Ystafell Newyddion

Croesawu Taith Baton y Frenhines i Sir Benfro ddydd Gwener 1 Gorffennaf

Dyma wahoddiad i drigolion Sir Benfro fod yn rhan o groeso twymgalon i Daith Baton y Frenhines Birmingham 2022 ddydd Gwener, 1 Gorffennaf.

Y lle gorau i weld y Baton fydd y Parrog, Wdig, wrth i’r baton gyrraedd ar long Cadetiaid y Môr o Gwm Gwaun.

Bydd Jemima Nicholas (Kay Evans) yn croesawu’r Baton i Wdig am 10.50am, fel rhan o’r dathliadau i nodi 225 mlynedd ers y goresgyniad diwethaf ar Brydain.

Bydd aelod Tîm Cymru, Ysie White, hefyd yn cyfarfod â’r Baton.

Bydd Ysie yn cymryd rhan yng Ngemau’r Gymanwlad fel aelod o Dîm Bowls Menywod Cymru.

Meddai Ysie: “Bydd hi’n anrhydedd cynrychioli Sir Benfro a Chymru yng Ngemau’r Gymanwlad Birmingham 2022 ac rwy’n edrych ymlaen at groesawu’r Baton ar ei ffordd i’r Gemau.

“Rwy’n gobeithio bydd llawer o bobl ifanc yn cael eu hysbrydoli i gymryd rhan mewn chwaraeon a’u mwynhau, ac efallai fynd ymlaen i gynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn y dyfodol.”

Meddai’r Cynghorydd Rhys Sinnett, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros Wasanaethau Preswylwyr: “Rydym yn edrych ymlaen gymaint at groesawu’r Baton ddydd Gwener, 1 Gorffennaf.

“Byddem yn annog aelodau’r cyhoedd i ymuno â ni ar y Parrog, Wdig, gan taw dyma leoliad ymweliad y Baton sydd â’r mwyaf o le.

“Bydd digon o gyfleoedd i weld y Baton wrth i Gludwyr lleol y Baton ei gario ar hyd y Parrog ac yna’i gludo tuag at Ysgol Bro Gwaun.

“Edrychwn ymlaen at frolio rhai o ardaloedd prydferth gogledd Sir Benfro a gwneud ein rhan i amlygu Gemau’r Gymanwlad 2022 yn Birmingham, a phwysleisio rôl bwysig chwaraeon a bod yn actif ym mywyd pob un ohonom.”

Dathlu Taith y Baton

Ar ôl cael ei gario ar hyd y Parrog gan Gludwyr lleol y Baton, bydd yn cael ei gludo mewn cerbyd y Fyddin tuag at Ysgol Bro Gwaun, lle bydd taith gyfnewid arall yn digwydd, gan roi mwy o gyfleoedd i’r cyhoedd ei wylio.

Gan ddechrau ger y cae artiffisial gerllaw Canolfan Hamdden Abergwaun, bydd y Baton yn trosglwyddo o Gludwr i Gludwr ac yn gorffen yn yr ysgol.

Mae digwyddiadau pellach wedi’u cynllunio gan yr ysgol ar thema’r Gymanwlad a bydd ymdrech i dorri record y byd am nifer y pasys rygbi dilynol.

Sylwch nad yw’r digwyddiadau yn Ysgol Bro Gwaun ar agor i’r cyhoedd.

Cyn cyrraedd Wdig, bydd y Baton wedi teithio miloedd o flynyddoedd yn ôl mewn amser ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys.

Mewn taith gyfnewid na fydd ar agor i’r cyhoedd, bydd disgyblion o Ysgol Eglwyswrw wedi cael y fraint o gario’r baton a’i drosglwyddo i Bennaeth y Pentref, Liz Moore.

Tra bydd y Baton yn ei throi hi am Gwm Gwaun, bydd Castell Henllys yn parhau â thema chwaraeon y Gemau gyda gweithgareddau chwaraeon o’r Oes Haearn yn dilyn y digwyddiad.

Bydd y Baton yn cyrraedd Cwm Gwaun am 10.15am.

Prin iawn yw’r lle o gwmpas yr Harbwr a gofynnir i unrhyw un sy’n bwriadu gwylio’r Baton ystyried gwylio ar y Parrog, Wdig.

Yng Nghwm Gwaun, bydd aelodau Cadetiaid Môr Abergwaun yn pasio’r Baton ar hyd yr Harbwr.

Os bydd y tywydd ac amodau’r môr yn caniatáu, bydd y Baton yn cael ei roi ar long Cadetiaid Môr Abergwaun i deithio o gwmpas y morglawdd i Wdig ar gyfer cam olaf y daith gyfnewid.

 

Dyma’r amserlen ar gyfer cyfnod y Baton yn Sir Benfro:

·         Bore: Cyrraedd Castell Henllys i deithio drwy’r pentref Oes Haearn, gyda disgyblion Ysgol Eglwyswrw yn ei gario (nid yw hyn ar agor i’r cyhoedd)

·         10:15am: Cyrraedd Cwm Gwaun i’w gyfnewid ar hyd yr Harbwr cyn ei drosglwyddo ar long i Wdig (sylwch mai prin yw’r lle i bobl wylio fan hyn)

·         10:50am Y Parrog, Wdig: Dod wyneb yn wyneb â Byddin Jemima, a wrthsafodd y Goresgyniad diwethaf ar Brydain, yna cludo’r Baton ar draws traeth Wdig

·         11:30: Taith gyfnewid i Ysgol Bro Gwaun, lle bwriedir cynnal gweithgareddau pellach yn ystod y dydd (na fyddant ar agor i’r cyhoedd) gan gynnwys ymgais i dorri record byd wrth basio pêl rygbi.

Byddwch yn gallu dilyn manylion taith y Baton ar gyfrifon Cyngor Sir Penfro, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Visit Pembrokeshire ar y cyfryngau cymdeithasol fore Gwener, 1 Gorffennaf.


ID: 8816, revised 22/06/2022