COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Croesawu cyhoeddiad ysgolion y Gweinidog

Mae Cyngor Sir Penfro yn croesawu'r cyhoeddiad y bydd dysgu o bell yn parhau tan o leiaf ddydd Gwener, Ionawr 29ain.

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod y penderfyniad ar ysgolion yn cyd-fynd â'r adolygiad tair wythnos o'r Lefelau Rhybudd.

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams neithiwr, oni bai bod gostyngiad sylweddol yn nhrosglwyddiad Covid-19 cyn Ionawr 29ain, y byddai dysgu o bell yn parhau tan ddyddiad yr adolygiad nesaf, sy'n cyd-fynd â hanner tymor mis Chwefror.

Bydd plant sy’n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol yn dal i gael mynediad i'w hysgol arferol.

Dywedodd Steven Richards-Downes, Cyfarwyddwr Addysg Cyngor Sir Penfro: “Mae'r cyhoeddiad hwn yn rhoi mwy o eglurder ar y dyfodol agos i ddysgwyr, rhieni, gofalwyr a'n staff ysgol ymroddedig.

“Mae pob ysgol yn Sir Benfro eisoes yn cynllunio ac yn cyflwyno dysgu cyfunol i'w dysgwyr ac mae hyn bellach yn cynnwys datblygu ffrydio gwersi'n fyw lle bo hynny'n bosibl.

“Mae ysgolion wedi cyflwyno polisi enghreifftiol ledled y Sir ar gyfer defnydd derbyniol ffrydio byw i rieni.

“Mae ysgolion wedi bod yn hyfforddi staff i ddefnyddio nifer o lwyfannau fel Microsoft Teams a Google Classrooms gan gynnwys hyfforddiant a chymorth ar gyfer gweithgarwch cydamseredig ac anghydamseredig gan fod hyn yn helpu teuluoedd i allu diwallu anghenion dysgwyr gartref.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Guy Woodham, Aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes: “Unwaith eto, rwy'n diolch i'r holl ddysgwyr, rhieni, gofalwyr a staff ysgolion am y ffordd maen nhw wedi mynd i’r afael â dysgu o bell ac rydyn ni'n parhau i edrych ymlaen at yr adeg pan all dysgu wyneb yn wyneb ailddechrau.”

 


ID: 7350, revised 08/01/2021