COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Cychwyn Gwaith Ar Ganopi Pont

Bydd y gwaith o dynnu’r canopi uwchben hen adeiladau toll Pont Cleddau yn cychwyn ddydd Llun y 12fed o Awst.

Disgwylir y bydd y gwaith yn parhau am dair wythnos, a bydd yn cael ei wneud rhwng 8yb a 4:30yh.

Nid oes disgwyl i

The work is expected to take three weeks and will be carried out between 8 am and 4.30 pm.

Ni ragwelir y bydd unrhyw darfu ar draffig.

Y contractwr yw Kingswood Engineering o Ddoc Penfro.


ID: 5542, revised 12/08/2019