COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cyfarfod Rhithwir yn ymdrîn â phryderon Penally

Mae cynrychiolwyr o nifer o asiantaethau – gan gynnwys y Swyddfa Gartref – wedi ymateb i gwestiynau a gyflwynwyd gan y cyhoedd ar y penderfyniad i ddefnyddio safle’r Weinyddiaeth Amddiffyn i letya ceiswyr lloches dros dro.

Roedd AS yr ardal, Simon Hart, a rheolwr gyfarwyddwr y cwmni sy’n goruchwylio’r cyfleuster, ymhlith y rhai a oedd yn cymryd rhan yn y gweddarllediad cymunedol awr o hyd a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Penfro.

Cadeiriwyd y cyfarfod rhithwir – y mae’n bosibl ei wylio’n fyw yn gyhoeddus – gan Arweinydd y Cyngor, David Simpson – a esboniodd o’r dechrau nad oedd yr Awdurdod wedi bod yn rhan o’r penderfyniad i osod ceiswyr lloches ym Mhenalun.

“Mae’r Cyngor Sir yn cynnal y cyfarfod hwn oherwydd credwn ei fod yn bwysig yr ymdrinnir â’r llawer o bryderon a godwyd gan y gymuned leol” dywedodd wrth wylwyr.

Cyflwynodd y cyhoedd fwy na 50 o gwestiynau a rhannwyd y rhain yn ôl themâau cyffredin y gofynnwyd i’r panel o 9 unigolyn ymdrin â nhw.

Roedd y themâu’n cynnwys dewis a defnydd o’r safle; ei ddiogeledd a diogelwch ar y cyd â materion iechyd.

Dywedodd y Cynghorydd Simpson fod y cyfarfod wedi bod yn hynod ddefnyddiol yn ateb rhai o’r pryderon a godwyd gan drigolion Penalun a llawer o rai eraill.

Dywedodd: “Deallaf fod y gweddarllediad wedi cael ei wylio gan oddeutu 400 o bobl felly gobeithiwn ei fod wedi ymdrin â rhai o’r mythau a’r dyfalu gwyllt am bresenoldeb ceiswyr lloches yn ein cymuned.”

Caiff rhestr o gwestiynau ac ymatebion y panel eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor yn y man.

Y panel:

·         Simon Hart (AS Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)

·         Deborah Chittenden (Cyfarwyddwr, System Ffiniau, Mewnfudo a Dinasyddiaeth y Swyddfa Gartref)

·         Uwcharolygydd Anthony Evans (Cadlywydd Lleol, Heddlu Dyfed-Powys)

·         Dafydd Llewelyn (Heddlu Dyfed-Powys a Chomisiynydd Troseddu)

·         Steve Lakey (Rheolwr Gyfarwyddwr, Clear Springs Ready Homes Ltd)

·         Juliet Halstead (Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Noddfa, Migrant Help)

·         Dr Phil Kloer (Dirprwy PSG a Chyfarwyddwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda)

·         Jon Preston (Cynghorydd Sir Penalun)

·         Ian Westley (Prif Weithredwr, Cyngor Sir Penfro).

 

Bydd y gweddarllediad ar gael cyn bo hir ar: https://pembrokeshire.public-i.tv/core/portal/webcasts

 

 


ID: 7008, revised 19/10/2020