COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cyfle i bori unwaith eto mewn mwy o lyfrgelloedd

Bydd cwsmeriaid yn gallu pori trwy’r silffoedd eu hunain unwaith eto mewn sawl llyfrgell arall yn y Sir o’r wythnos nesaf ymlaen.

Gallwch ymweld â llyfrgelloedd yn Nhrefdraeth, Neyland, Penfro a Saundersfoot unwaith eto o’r wythnos yn dechrau dydd Llun 3 Mai, ar ôl yr Ŵyl Banc.

Gallwch bori hefyd yn Llyfrgell Gymunedol Arberth ar ddydd Iau (10am-1pm a 2pm-5pm), yn ogystal â’i chynnig presennol ar ddydd Sadwrn (10am-12pm).

Bydd y pum llyfrgell hefyd yn parhau i gynnig y gwasanaeth Archebu a Chasglu poblogaidd.

Mae ymweliadau â’r llyfrgell a’r gwasanaeth Archebu a Chasglu eisoes ar gael mewn llyfrgelloedd yn Abergwaun, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Doc Penfro a Dinbych-y-pysgod, yn ogystal â mynediad cyhoeddus at gyfrifiaduron personol.

 

Wrth fynd i mewn i lyfrgell, mae’n rhaid i gwsmeriaid ddilyn y canllawiau canlynol:

·         Wrth gyrraedd, gofynnir i chi ddiheintio’ch dwylo.

·         Rhaid cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr bob amser.

·         Rhaid gwisgo gorchudd wyneb amddiffynnol drwy gydol eich ymweliad, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

·         Rhaid i blant gael eu goruchwylio bob amser.

·         Peidiwch ag ymweld â llyfrgell os oes gennych chi neu aelod o’ch teulu symptomau COVID-19.

 

Dywedodd y Cynghorydd Paul Miller, Aelod y Cabinet dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant, “Rwy’n falch iawn ein bod ni bellach mewn sefyllfa i ddechrau cynnig amrywiaeth o wasanaethau mewn mwy o’n llyfrgelloedd.”

“Mae ein mynediad rheoledig at wasanaethau llyfrgell yn parhau i daro’r cydbwysedd iawn rhwng ailddechrau cynnig rhannau craidd o’n gwasanaethau, ar yr un pryd â sicrhau diogelwch ein cwsmeriaid a’n staff.”

“Rydym yn parhau i weithio’n galed y tu ôl i’r llenni tuag at ein nod pennaf o ailagor yr holl wasanaethau ym mhob llyfrgell ar draws y Sir, pan fydd yn ddiogel gwneud hynny, a byddwn yn cyhoeddi datblygiadau pellach, maes o law.”

Yn ogystal â’r gwasanaethau sydd ar gael yn bersonol, gall aelodau llyfrgell barhau i fwynhau mynediad am ddim at filoedd o e-lyfrau, e-lyfrau sain ac e-gylchgronau o gartref trwy’r e-Lyfrgell 24/7.

I ddefnyddio’r e-Lyfrgell 24/7, mewngofnodwch ar sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant, a dewiswch ‘e-Lyfrgell 24/7’.

I gael rhagor o wybodaeth am bori, mynediad cyhoeddus at gyfrifiaduron personol a’r gwasanaeth Archebu a Chasglu, ewch i sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-yn-ailagor

I wirio oriau agor eich llyfrgell leol, gan gynnwys manylion gŵyl banc gynnar mis Mai sydd ar ddod, ewch i sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd


ID: 7753, revised 30/04/2021