COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cyfle i Ddweud eich dweud ar Addysg Cyfrwng Cymraeg yn Ysgolion Sir Benfro

Os hoffech helpu i lunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion yn Sir Benfro dros y degawd nesaf, dyma’ch cyfle i ddweud eich dweud. 

Mae Cyngor Sir Penfro wedi lansio ymgynghoriad fel rhan o’i Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg deng mlynedd newydd.

Mae’r pynciau i’w trafod yn yr ymgynghoriad yn cynnwys:

·         * a ddylid trosi ein hysgolion dwy ffrwd sy’n weddill yn Sir Benfro yn ysgolion cyfrwng Cymraeg

·         * a oes angen newid y dalgylchoedd ar gyfer ysgolion cynradd Cymraeg Sir Benfro

·         * a fyddai ysgol uwchradd Gymraeg arall yn y sir yn syniad da.

Ymestynnwyd dyddiad cau’r ymgynghoriad hyd at 20 Awst 2021.

Dywedodd y Cynghorydd Cris Tomos, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, Diogelu’r Cyhoedd a’r Gymraeg fod angen i’r Cyngor glywed safbwyntiau’r cyhoedd o ran sicrhau bod darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn hygyrch i bawb.

“Rydyn ni’n ymwybodol, mewn rhannau penodol o Sir Benfro, nad yw pob teulu’n gallu manteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd.  Mae angen i ni edrych hefyd ar sut i newid ein hysgolion dwy ffrwd sy’n weddill i fod yn rhai cyfrwng Cymraeg,” meddai.

Mae’r Cynghorydd Guy Woodham, Aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes yn annog pawb sydd â diddordeb yn yr iaith i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

“Rydym yn falch iawn o’n cyflawniadau yn Sir Benfro hyd yn hyn, ond rydyn ni’n cydnabod bod llawer mwy i’w wneud, a byddem yn croesawu sylwadau gan bawb sydd â diddordeb yn y ffordd rydym yn gwella'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg dros y deng mlynedd nesaf," meddai.

·         I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, cliciwch ar dweudeichdweud.sir-benfro.gov.uk

Bydd yr ymgynghoriad yn fyw hyd at 20 Awst 2021.


ID: 7999, revised 22/07/2021