Ystafell Newyddion

Cyfleoedd Gwych ar gyfer pobl ifanc yn Sir Benfro

Er mwyn helpu dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, cyhoeddwyd y bydd cystadleuaeth ar gyfer pobl ifanc sy’n byw ac / neu’n astudio yn Sir Benfro. 

Mae Cyngor Sir Penfro, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Fforwm Awyrofod Cymru, Maes Awyr Hwlffordd, Fly Wales a Metal Seagulls, wedi llunio rhaglen sy’n para wythnos i ddathlu’r menywod anhygoel yn gysylltiedig â gyrfaoedd STEM yn ne orllewin Cymru, a hyrwyddo cyfleoedd gyrfa.

Gwahoddir ymgeiswyr o’r ysgol gynradd i 18 oed gyflwyno un ochr o ddalen A4 sy’n cynrychioli eu barn am hedfan / peirianneg / cydraddoldeb rhywiol erbyn 1 Chwefror. 

Bydd enillwyr ym mhob categori yn cael eu gwahodd i dreulio dwy awr ym Maes Awyr Hwlffordd yn ystod yr wythnos yn dechrau 6 Mawrth, lle byddant yn cael cyfle i gwrdd â rhai o’r menywod sy’n dilyn gyrfaoedd llwyddiannus ym maes hedfan, a dod i wybod am gyfleoedd astudio a gyrfaoedd sydd ar gael iddynt. 

Bydd enillwyr hefyd yn cael cyfle cyffrous i eistedd mewn awyren, cymryd rhan mewn gweithgareddau mecanyddol a thrydanol / electronig uniongyrchol, gweld cydrannau print 3D wedi’u peiriannu, trafod llwybrau gyrfa, a chael eu hysbrydoli ar gyfer eu dyfodol. 

Dywedodd Patricia Porter, peilot, arolygydd awyrennau, peiriannydd awyrennau a chyd-gyfarwyddwr cwmni Metal Seagulls, sy’n gweithio ym Maes Awyr Hwlffordd: “Rydyn ni’n falch iawn o weithio fel rhan o’r cydweithredu hwn i gynnig mewnwelediad i rai o’r gyrfaoedd sy’n agored i fyfyrwyr ym maes Hedfan a Pheirianneg. Mae diffyg cynrychiolaeth anferthol, yn arbennig, o fenywod yn y diwydiant, ac rydyn ni’n awyddus i edrych ar sut gallwn ni fynd i’r afael â hyn, a dangos y cyfleoedd helaeth sydd ar gael i bob myfyriwr yma yn Sir Benfro.”

Hefyd, bydd gweddarllediad rhyngweithiol byw o gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe ddydd Mercher, 8Mawrth yn amlygu menywod a chyrsiau mewn STEM a allai helpu agor llwybrau gyrfa.

Bydd y gweddarllediad ar gael i ysgolion, colegau ac unigolion fel adnodd, gan helpu hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol mewn gyrfaoedd STEM.

Y gobaith yw y bydd PAWB sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn cael eu gwahodd i ddiwrnod agored yn y maes awyr yn ddiweddarach yn 2023.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i: www.facebook.com/PembrokseshireIWD2023 Mae’r gystadleuaeth yn cau ar 1 Chwefror 2023. Gellir postio cynigion i:              Maes Awyr Hwlffordd, Heol Abergwaun, Hwlffordd, SA62 4BN neu anfon neges e-bost at: j.walker@uwtsd.ac.uk

Llun Patricia Porter from Metal Seagulls ac Charlotte Rees of Fly Wales.


ID: 9540, revised 24/01/2023