Ystafell Newyddion

Cyflwyno Gwobrau Insport i Glybiau

Mae Clwb Athletau Pembrokeshire Harriers a Chlwb Pêl-droed Cilgeti ill dau wedi ennill gwobr Insport safon Rhuban yn ddiweddar.

Dyluniwyd y rhaglen gan Chwaraeon Anabledd Cymru ac mae’n cefnogi clybiau i ddatblygu darpariaeth, cyfle ac ymarferion cynhwysol a fydd yn sicrhau bod pobl anabl yn cael mynediad i’r lefel o gyfranogiad a pherfformiad sydd ei angen arnynt.   

Mae Clwb Athletau Pembrokeshire Harriers yn awr yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chwaraeon Sir Benfro a Chwaraeon Anabledd Cymru trwy sefydlu Hwb Athletau Anabledd iau ar gyfer plant sydd â nam corfforol neu nam ar eu golwg. 

Mae gan y clwb athletwyr sydd ag amrywiaeth o namau yn mynychu eu sesiynau clwb rheolaidd.

Bydd yr Hwb yn cyflwyno’r trac a’r cae mewn niferoedd bychan cyn datblygu i’r sesiynau hyn.

Mae Clwb Pêl-droed Cilgeti, sydd yn glwb sydd eisoes wedi’i gymhwyso gyda safon Aur FAW Trust, yn gwella dealltwriaeth o’r llwybrau sydd ar gael i rai o’r chwaraewyr sydd â namau, ac sydd eisoes yn hyfforddi gyda’r clwb.

Cyflwynodd Angela Miles, swyddog chwaraeon anabledd Sir Benfro'r gwobrau i’r clybiau.

“Mae’r rhaglenni Insport yn cael effaith anferth yn Sir Benfro gyda 25 yn cyrraedd y safon Rhuban sylfaenol, ac mae 17 arall wedi cofrestru gyda’r rhaglen” meddai.

Yn y llun (uwchlaw) mae Rhian Homer a Liz Rowlands o’r Pembrokeshire Harriers gydag Angela Miles.

 Insport Football

Yn y llun (uwchlaw) mae Lucas Gamble o Glwb Pêl-droed Cilgeti AFC gydag Angela Miles.

 


ID: 5313, revised 12/06/2019