COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cyflwyno opsiwn talu â ffôn ar gyfer meysydd parcio Cyngor Sir Penfro

Bydd partneriaeth rhwng Cyngor Sir Penfro a’r darparwr talu am barcio, PayByPhone, yn ei gwneud yn haws i bobl dalu am barcio wrth i’r cyfyngiadau clo lacio’n raddol.  

Dan y cynllun, bydd gan yrwyr yn Sir Benfro yr opsiwn o dalu di-arian mewn 3,000 o fannau parcio i ffwrdd o’r stryd ar draws 32 o leoliadau.  

Bydd y gwasanaeth hwn ar gael o ddydd Mercher, 31 Mawrth 2021, pan fydd gyrwyr yn gallu talu am eu parcio’n ddiogel ac yn saff trwy ddefnyddio eu dyfeisiau symudol.  

Caiff gyrwyr eu hannog i lawrlwytho’r ap PayByPhone sydd ar gael ar gyfer dyfeisiau Apple ac Android.

Bydd gyrwyr dal yn gallu talu â cherdyn os yw’n well ganddynt ac ag arian lle mae’r opsiwn hynny ar gael, tan i daliadau arian gael eu dileu’n raddol.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro eisoes wedi partneru gyda PayByPhone, a Sir Benfro yw’r chweched sir yng Nghymru i lansio ers 2020, gan ymuno â Chonwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Môn a Bro Morgannwg.  

Dywedodd y Cynghorydd Phil Baker, Aelod Cabinet dros Seilwaith yng Nghyngor Sir Penfro: “Rydyn ni wrth ein boddau’n gweithio gyda PayByPhone i ddarparu opsiwn talu am barcio di-arian sy’n cynnig ffordd arall i’n trigolion ac ymwelwyr ledled y sir gyfan dalu am barcio.

“Er y byddwn yn cadw taliadau â cherdyn, mae’r opsiwn di-arian newydd trwy ap PayByPhone yn unol â’n rhaglen i gynnig opsiynau talu di-arian ar draws ein holl feysydd parcio.”

Mae’r ap PayByPhone yn gyflym ac yn hawdd i’w lawrlwytho a’i ddefnyddio i dalu am barcio neu gall gyrwyr ffonio llinell gwasanaeth talu awtomataidd PayByPhone, y rhif ffôn sy’n cael ei arddangos ar arwyddion yn y meysydd parcio.  

Dywed Adam Dolphin, Cyfarwyddwr Gwerthiannau PayByPhone UK: “Rydyn ni’n falch iawn o gael gweithio gyd Chyngor Sir Penfro. Mae’r symudiad i ffwrdd o ddefnyddio arian parod yn dilyn y pandemig yn ddewis doeth ond mae’n un a ddylai fod yn gymharol hawdd i’r rhan fwyaf o bobl.  

“Wrth i Gymru a gweddill y DU symud i ffwrdd o’r cyfnod clo, mae’n gysur gweld ein technoleg yn cael effaith gadarnhaol ar gymdeithas – gan wneud bywydau pobl yn haws.”

I wybod mwy am PayByPhone, ewch i: www.sir-benfro.gov.uk/paybyphone

 


ID: 7666, revised 30/03/2021