Ystafell Newyddion

Cyhoeddi dyddiadau creu parth cerddwyr

Bydd cynllun creu parth cerddwyr Dinbych-y-pysgod yn cael ei gynnal eleni rhwng dydd Llun 1 Gorffennaf 2019 a dydd Gwener 13 Medi 2019, rhwng 11am a 5:30pm.

Bydd y cynllun yn cael ei ohirio ar gyfer Penwythnos y Cwrs Hir rhwng 6 a 7 Gorffennaf 2019.

Ni fydd hyn yn effeithio ar Ironman Cymru eleni.

Yn y dyfodol, bydd y cynllun bob amser yn cael ei gynnal rhwng dydd Llun cyntaf mis Gorffennaf ac ail ddydd Gwener mis Medi.

Mae'r amserlen barhaol hon wedi cael ei dewis yn dilyn holiadur a gweithgaredd ymgynghori a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Penfro, a hynny ar ôl treialu'r dyddiadau newydd yn rhan o'r cynllun y llynedd.


ID: 5006, revised 14/03/2019