COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cymerwch eich Camau Cyntaf tuag at ennill Sgiliau Digidol

Oeddech chi’n cael trafferth gwneud pethau ar y rhyngrwyd yn ystod y cyfnod clo?

Hoffech chi gael y sgiliau i wneud eich siopa archfarchnad neu siarad â’ch teulu ar-lein?

Os felly, mae Sir Benfro yn Dysgu (rhaglen addysg oedolion Cyngor Sir Penfro) yma i helpu.

Mae’r tîm yn lansio cwrs ‘Sgiliau Digidol – Camau Cyntaf’ rhad ac am ddim yn ystod yr hydref i ddechreuwyr pur, yn ogystal â’r rhai â sgiliau sylfaenol sydd eisiau gwella.

Dywedodd Tina Jones o Sir Benfro yn Dysgu fod sgiliau digidol nid yn unig yn helpu pobl i gysylltu â theulu a ffrindiau o amgylch y byd, ond hefyd yn cynnig annibyniaeth i wneud eich siopa a’ch bancio eich hun.

“Ers yr argyfwng Covid-19, mae’r rhyngrwyd wedi cael ei defnyddio fwy byth ar gyfer dysgu, gweithio, cyfathrebu, cymdeithasu a siopa,” meddai.  

“Mae llawer o bobl wedi dechrau dod at ei gilydd gyda theulu a ffrindiau yn ‘rhithwir’, ac mae archebu danfoniadau neu gasgliadau archfarchnad ar-lein wedi dod yn bwysicach. Efallai eich bod wedi gweld pa mor hapus a balch roedd rhywun o lwyddo i neilltuo slot!”

Fodd bynnag, nid yw llawer o bobl wedi gallu cymryd rhan yn y gweithgareddau ar-lein hyn oherwydd diffyg sgiliau digidol, ychwanegodd.

“Yn ôl gwaith ymchwil, nid oedd oddeutu un o bob pedwar o bobl yng Nghymru yn gallu defnyddio’r rhyngrwyd yn annibynnol cyn y cyfnod clo,” meddai.  

“Felly peidiwch â meddwl taw chi yw’r unig un sy’n araf ar y rhyngrwyd – nid yw hynny’n wir.

“Mae’r cwrs hwn yn gyfle gwych i ennill sgiliau digidol a dod yn fwy cyfforddus â thechnoleg.”

Dywedodd y Cynghorydd Neil Prior, Aelod y Cabinet dros TG: “Mae’r fenter hon yn wych ac yn amserol iawn, yn enwedig gan fod ein ffyrdd arferol o gadw mewn cysylltiad wedi cael eu rhwystro yn ystod y misoedd diwethaf.

“Nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu, felly rwy’n gobeithio y bydd pobl yn cymryd eu camau digidol cyntaf gyda Sir Benfro yn Dysgu”.

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau llythrennedd digidol eraill hefyd i bobl sydd eisiau datblygu eu sgiliau.

Mae’r galw am gyflogeion sydd â sgiliau llythrennedd digidol yn cynyddu, a bellach mae gan weithwyr fynediad at adnoddau a phlatfformau digidol yn eu hamgylchedd gwaith.  

Gall cymwysterau Llythrennedd Digidol fod yn amhrisiadwy a gellir eu hennill, beth bynnag fo’ch oedran.

·         Os hoffech wybod mwy am y cwrs Sgiliau Digidol – Camau Cyntaf AM DDIM neu unrhyw gyrsiau llythrennedd digidol eraill, cysylltwch â Sir Benfro yn Dysgu ar 01437 770130.

·         Mae’r rhestr lawn o ddosbarthiadau ar gael ar wefan Sir Benfro yn Dysgu yn https://www.sir-benfro.gov.uk/addysg-i-oedolion

 


ID: 6967, revised 28/09/2020