Ystafell Newyddion

Cyngor ar sgiamiau

Yn ddiweddar mynychodd Jane Gale a Glenda Thomas o adran Diogelu Defnyddwyr Safonau Masnachu Cyngor Sir Penfro gyfarfod Clwb Probus Aberdaugleddau i siarad am ‘Osgoi Sgiamiau’.

Disgrifiodd Jane y sgiamiau cyfredol mwyaf cyffredin dros y ffôn, SMS, e-bost, ar-lein, post a charreg y drws a sut i amddiffyn rhagddynt.

Gofynnodd aelodau’r clwb gwestiynau a rhannu eu profiadau, gan gynnwys un oedd wedi dioddef. Fodd bynnag, ni addefodd neb eu bod wedi cael eu twyllo gan sgiam seiliedig ar gyfryngau cymdeithasol.

Os targedwyd chi, perthynas, cyfaill neu gymydog gan sgiam – hyd yn oed os na chawsoch eich dal – byddai Jane a’r tîm yn Safonau Masnachu’n hoffi clywed y manylion. Ffoniwch 03454 04 05 06 i hysbysu sgiamiau

Mae rhagor o wybodaeth am sgiamiau a sut i amddiffyn rhagddynt i’w chael ar y wefan: https://www.friendsagainstscams.org.uk

Geiriad
Glenda Thomas a Jane Gale gyda Hamish Ferguson, Darpar Lywydd Clwb Probus Aberdaugleddau a’r Cylch.


ID: 4721, revised 08/02/2019