COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Cyngor i Busnesau Sir Benfro- Covid 19

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cyhoeddi amrywiaeth o wybodaeth a chyngor i fusnesau lleol yng ngoleuni’r pandemig coronafeirws.

Mae’r wybodaeth i’w chael ar wefan y Cyngor yn
https://www.sir-benfro.gov.uk/cyngor-a-chefnogaeth-i-fusnesau

Mae’r dudalen we’n cynnwys cyfeiriad e-bost newydd yn benodol ar gyfer pobl gyda phryderon ac ymholiadau ynghylch eu busnes oherwydd coronafeirws.

Meddai’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd y Cyngor: “Fe wyddom fod llawer o fusnesau’n bryderus ynghylch y dyfodol. Fe welwch ganllawiau a chysylltiadau â gwybodaeth gyfredol ar ein gwefan a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer eich busnes a pharhad. Byddwn yn sicrhau eich diweddaru pan fydd gennym ragor o wybodaeth.

 

 


ID: 6204, revised 30/03/2020