Ystafell Newyddion

Cyngor Sir Penfro yn cau’r mwyafrif o wasanaethau ar gyfer Angladd y Frenhines

Bydd ysgolion a’r rhan fwyaf o wasanaethau sy’n cael eu cynnal gan Gyngor Sir Penfro ar gau neu’n cael eu hatal ddydd Llun gŵyl y banc (19 Medi) fel arwydd o barch tuag at y ddiweddar Ei Mawrhydi Elizabeth II.

Cymeradwywyd yr ŵyl banc ledled y DU gan y Brenin Siarl III ar gyfer angladd gwladol y Frenhines yn Abaty Westminster.

Bydd y gwasanaethau canlynol ar gau neu’n cael eu hatal yn Sir Benfro ddydd Llun:

·       Ysgolion

·       Casgliadau gwastraff ac ailgylchu ar garreg y drws (bydd y rhain yn digwydd ddydd Sul, 18 Medi)

·       Canolfannau gwastraff ac ailgylchu

·       Llyfrgelloedd

·       Canolfannau hamdden

·       Maenordy Scolton

·       Adeiladau’r Cyngor, gan gynnwys Neuadd y Sir, Canolfan Gwsmeriaid Adain y Gogledd, Depo Thornton

·       Canolfan gyswllt Cyngor Sir Penfro

Caiff penaethiaid gwladwriaethau o bedwar ban byd, uwch wleidyddion y DU a chyn brif weinidogion eu gwahodd i ymuno â’r Teulu Brenhinol yng ngwasanaeth yr angladd.

Mae cyfnod o alaru cenedlaethol yn mynd rhagddo a bydd yn para tan ddiwrnod yr angladd.


ID: 9075, revised 15/09/2022