Ystafell Newyddion

Cyngor Sir yn galw am gronfa ffyniant a rennir ar gyfer y DU

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cyhoeddi ei fod wedi llofnodi datganiad ar y cyd yn galw am Gronfa Ffyniant a Rennir ar gyfer rhanbarthau llai datblygedig y DU.

Mae'r datganiad, sydd wedi'i lofnodi gan bum rhanbarth, yn galw am bolisi rhanbarthol uchelgeisiol newydd i gydnabod yr angen i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb rhanbarthol cynyddol yn y DU, a ddylai gynnwys cronfa ffyniant a rennir ar gyfer y DU.

Dywed hefyd y bydd rhanbarthau'n colli buddsoddiad gwerth €13 biliwn o gyllid Ewropeaidd ar ôl i'r DU adael yr UE, ac y bydd yn rhaid i'r gronfa ffyniant a rennir gymryd lle'r buddsoddiad pwysig hwn yn rhanbarthau'r DU.

Mae'r datganiad wedi cael ei lofnodi gan arweinwyr awdurdodau yng Nghernyw ac Ynysoedd Scilly, De Swydd Efrog, Dyffryn Tees a Dyrham, Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, a Dwyrain Llundain.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, fod datblygu cronfa ffyniant a rennir y DU yn fater brys.

“Mae gennym lawer o brofiad o gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni polisi rhanbarthol.  Gwyddom na chaiff y pethau hyn eu gwneud dros nos,” meddai'r Cynghorydd Simpson, “ond byddai'n annerbyniol gweld rhaglenni presennol yr UE yn dod i ben heb unrhyw fanylion am yr hyn a fydd yn cymryd eu lle.”

Capsiwn
Y Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro

 

 

 


ID: 5130, revised 11/04/2019