COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cyngor Sir yn penodi Prif Weithredwr Dros Dro

Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol a Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Penfro, Richard Brown, yw Prif Weithredwr Dros Dro’r Awdurdod.

Fe’i penodwyd yn gynharach heddiw (dydd Gwener, 20 Tachwedd) yn un o gyfarfodydd arbennig y Cyngor llawn.

Roedd Mr Brown ar restr fer ar gyfer y cyfweliad terfynol gan Aelodau Etholedig, ynghyd â Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai’r Cyngor, sef Jonathan Griffiths.

Bydd Mr Brown yn cyflawni’r swydd tra bydd y Cyngor yn parhau â’r broses i recriwtio Prif Weithredwr parhaol.

Mae’r Prif Weithredwr presennol, Mr Ian Westley, yn gadael ar ddiwedd y mis hwn.

Mae gan Mr Brown yrfa mewn Diogelu’r Cyhoedd, ac yn fwy diweddar, bu’n arwain ymateb y Cyngor Sir i bandemig y coronafeirws.

Cafodd ei eni ger Stirling yn Yr Alban, a’i fagu yng Ngogledd Swydd Efrog, ac ar ôl astudio yn Newcastle, treuliodd bedair blynedd gyda’r Awdurdod Afonydd Cenedlaethol yn Northumberland.

Ym 1992, ymunodd ag adran Iechyd yr Amgylchedd cyn Gyngor Ardal De Sir Benfro, ac ym 1996, dechreuodd swydd fel Swyddog Rheoli Llygredd gyda Chyngor Sir Penfro, a oedd newydd gael ei ffurfio bryd hynny.

Yn 2005, roedd yn bennaeth tîm cynllunio mewn argyfwng yr Awdurdod, ac mae ganddo radd MSc mewn Rheoli Risg Amgylcheddol.

Mae Mr Brown, sy’n athletwr brwd, yn briod â Val, sy’n Gymraes.

 


ID: 7174, revised 23/11/2020