COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cyngor yn cael gwared ar gar y cadeirydd i arbed arian

Bydd Cyngor Sir Penfro yn rhoi'r gorau i brydlesu car at ddefnydd ei gadeirydd ar fusnes swyddogol.

Mae'r brydles ar y BMW 1 Series 216d wedi dod i ben ac ni fydd yn cael ei adnewyddu.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, David Simpson, y bydd y penderfyniad yn arbed tua £5,000 y flwyddyn i’r Awdurdod mewn costau prydlesu.

 “Mae’r Cadeirydd newydd, y Cynghorydd Simon Hancock, wedi dweud wrthyf nad yw’n bwriadu defnyddio’r cerbyd i fynd i’w apwyntiadau yn Sir Benfro,” esboniodd y Cynghorydd Simpson.

“Gan ein bod ni’n parhau i dorri’n ôl ar dreuliau diangen yn y Cyngor yn ystod yr amseroedd anodd yma, ynghyd â’r ffaith fod prydles y cerbyd wedi dod i ben, mae’n ymddangos yn benderfyniad synhwyrol i beidio â’i adnewyddu ac arbed arian.”

Dywedodd y Cynghorydd Hancock, a ymgymerodd â’r swydd yr wythnos diwethaf, y byddai’n gyrru ei hun i ddigwyddiadau ledled y Sir.

 “Rwy’n cefnogi penderfyniad yr Arweinydd. Mae’n dangos bod y Cyngor yn benderfynol o arwain drwy esiampl ac arbed arian lle bynnag y bo’n bosibl,” ychwanegodd.


ID: 5226, revised 15/05/2019