COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cyngor yn gwneud ple dros gludiant ysgol

Mae Cyngor Sir Penfro yn annog rhieni sy’n archebu cludiant ysgol ar gyfer eu plant i sicrhau bod y seddi a gedwir yn cael eu llenwi.

Ar hyn o bryd, mae llawer o fysiau ysgol yn teithio’n wag oherwydd nad yw’r disgyblion y disgwylir iddynt eu defnyddio, yn bresennol.

Yng ngoleuni hyn, o yfory (dydd Mercher, 1 Gorffennaf) ymlaen, ni fydd bysiau na ddefnyddir yn y bore yn gweithredu yn y prynhawn.

Dylai rhieni barhau i gysylltu ag ysgol eu plentyn i drefnu cludiant a pheidio â chysylltu’n uniongyrchol â thîm cludiant ysgol y Cyngor.

Gellir dod o hyd i ddolenni ar gyfer gwefan pob ysgol trwy dudalen we’r Cyngor Sir: www.pembrokeshire.gov.uk/schoolsreopening


ID: 6650, revised 01/07/2020