COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cynllun diogelwch ar y ffyrdd ar y gweill ym Mhentlepoir

Mae gwaith yn mynd rhagddi ar hyn o bryd ar yr A478 yn Pentlepoir rhwng cyffyrdd Templebar Road a Station Road.

Mae cynllun Cyngor Sir Penfro’n anelu at leihau gyrru’n rhy gyflym a thagfeydd traffig, ynghyd â chreu trafnidiaeth gyhoeddus a gwelliannau i gerddwyr.  

Dywedodd y Cynghorydd Sir Phil Baker, Aelod y Cabinet dros Seilwaith: “Dw i wrth fy modd yn gweld y cynllun diogelwch y ffyrdd hwn yn mynd rhagddi ar y safle.

“Mae hyn o ganlyniad i waith ymroddedig tîm dylunio a chyflawni’r Cyngor Sir ac adeiladu gan Evan Pritchard Contractors Limited, oll yn gweithio yn yr adegau heriol hyn.”

Bydd y mesurau arafu traffig yn cynnwys gosod cylchfannau bach, ynysoedd lloches, marciau ffordd ac arwyddion.

Ymdrinnir â thagfeydd traffig trwy osod cylchfannau bach yn lle’r cyffyrdd-T presennol ar yr A478 ar Templebar Road a Station Road.”

Mae’r gwelliannau i gerddwyr yn cynnwys llwybrau cerdded ehangach a chysylltiadau newydd a bydd mannau aros bysiau a llwyfannau bws uwch yn cael eu gosod fel rhan o welliannau i drafnidiaeth gyhoeddus.  

Soniodd y Cynghorydd Sir lleol, Jacob Williams: “Mae pobl yn gyrru’n rhy gyflym yn bryder sy’n cael ei godi’n aml gyda chynghorwyr a gall fod yn anodd iawn i’r Cyngor ymdrin ag ef. Yn ffodus, roedd y gwahanol elfennau yn y lleoliad hwn yn golygu bod rhywbeth yn bosibl.

“Rydyn ni wedi hir aros am y cynllun hwn a dw i’n hyderus y bydd yn helpu i wella diogelwch cerddwyr, yn atal pobl rhag gyrru’n rhy gyflym ar y brif ffordd trwy’r rhan hon o Pentlepoir, tra’n gwella llif traffig ar y cyffyrdd.

“Dw i’n hyderus hefyd – ac nid yw pawb yn cytuno – bod gyrru o gwmpas y cylchfannau bach o fewn gallu hyd yn oed y gyrwyr mwyaf dibrofiad, a bydd y cynllun newydd yn cael ei werthfawrogi cyn bo hir.”

Bwriedir cwblhau’r cynllun ganol mis Tachwedd.

 

Capsiwn

 

Yn Pentlepoir, lle mae mesurau arafu traffig newydd a gwelliannau eraill yn cael eu gosod, yw’r Cynghorwyr Jacob Williams (chwith) a Phil Baker gyda Carl Vincent (canol), fforman safle ar gyfer Evan Pritchard.

 

 


ID: 7057, revised 19/10/2020