COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Cynnal a chadw adeiladau a gwybodaeth 'tân' maes awyr

Bydd tîm Cynnal a Chadw Adeiladau Cyngor Sir Penfro yn dychwelyd i gyflawni dim ond gwaith atgyweirio brys mewn eiddo wedi’i feddiannu yn ystod cyfnod atal byr 17 diwrnod Llywodraeth Cymru a fydd yn dechrau nos yfory (nos Wener, 23 Hydref).

Mae’r canllawiau sy’n ymwneud â gweithio yng nghartrefi pobl yn effeithio’n arbennig ar y gwasanaeth.

Bydd gwaith hanfodol fel gwasanaethau bwyleri nwy a gwirio gosodiadau trydanol hefyd yn parhau.

Mae’r gwasanaeth eisoes wedi bod yn gwneud gwaith atgyweirio brys a Blaenoriaeth Un.

Bydd aelodau’r tîm sy’n gweithio yn yr uned ymateb ar alw gartref ac ar gael i’w defnyddio i ymateb i argyfyngau, tra bydd y gweithwyr sy’n weddill yn cael eu defnyddio ar gyfer gwaith arall.

Yn y cyfamser, bydd Maes Awyr Hwlffordd yn cyfyngu ar fynediad a symudiadau i gydymffurfio â chyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru yn ystod y ‘cyfnod atal byr’.

Bydd y Maes Awyr ar gau i bob taith Hedfan Cyffredinol (GA), gan gynnwys teithiau cynnal a chadw, oni bai bod y daith hedfan at ddiben hanfodol fel gwaith.

Yn unol â’r neges ‘arhoswch gartref’, bydd y cyfleuster a weithredir gan y Cyngor Sir hefyd yn cyfyngu ar fynediad i’r awyrendai yn ystod cyfnod y cyfyngiadau. Daw hyn i rym o 4.30 pm ddydd Gwener (23 Hydref).

Mae’r maes awyr yn bwriadu ailagor ar ôl i’r ‘cyfnod atal byr’ ddod i ben yn amodol ar ganllawiau Llywodraeth Cymru.


ID: 7080, revised 22/10/2020