COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Latest News

Arweinydd y Cyngor yn trafod y diweddaraf am coronafeirws: Dydd Gwener, 22 Mai

Mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi darparu diweddariad pellach ar y Coronafeirws ar gyfer dydd Gwener, 22 Mai, fel a ganlyn:

‘Rwy’n siŵr y byddwch i gyd yn cytuno y dylem gymryd peth amser i fyfyrio ar yr ychydig fisoedd diwethaf a’r hyn yr ydym i gyd wedi’i wneud i helpu i fynd i’r afael â Covid-19 wrth inni fynd i benwythnos Gŵyl y Banc.

22 May 2020

Gwaith yn dechrau ar uned dal corff dros dro

Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, fe all Cyngor Sir Penfro gadarnhau bod paratoadau’n cael eu gwneud i ddarparu trefniadau wrth gefn ar gyfer cadw’r ymadawedig gyda pharch os caiff trefnyddion angladdau yn y Sir eu trechu o ganlyniad i’r COFID-19.

22 May 2020

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017