Ystafell Newyddion

Latest News

Rhybudd i Dacsis Didrwydded

Mae Cyngor Sir Penfro a heddlu Dyfed Powys wedi cael gwybod am dacsis anghyfreithlon yn gweithredu yn y Sir – yn bennaf, gyrwyr ifanc yn cynnig ‘lifft’ ar y cyfryngau cymdeithasol.

06 December 2019

Hyfforddiant Newydd ar gyfer Staff y Gwasanaethu Hamdden

Mae prosiect datblygu staff newydd ar gyfer gweithwyr Gwasanaethau Hamdden Cyngor Sir Penfro wedi arwain at fwy na 40 o aelodau o staff yn cwblhau cymwysterau amrywiol, gan gynnwys rheolaeth, y cyfryngau cymdeithasol ac arwain tîm.

05 December 2019

Dyddiad Cau Lleoedd Ysgol Uwchradd

Bydd angen i rieni disgyblion Blwyddyn 6 yn Sir Benfro ymgeisio am leoedd ysgolion uwchradd ar gyfer mis Medi 2020 erbyn y dyddiad cau, sef 20 Rhagfyr 2019.

04 December 2019

Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2019

Cydnabuwyd holl oreuon chwaraeon lleol yng ngwobrau blynyddol o fri Chwaraeon Sir Benfro nos Wener (29ain Tachwedd) yn Folly Farm.

04 December 2019

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017