Ystafell Newyddion

Datganiad y Cyngor ar adroddiad Archwilio Cymru

Mae Cyngor Sir Penfro yn croesawu’r adroddiad manwl gan Archwilio Cymru i’r cytundeb setliad gyda’i gyn Brif Weithredwr, ac rydym yn cydnabod difrifoldeb ei ganfyddiadau.

Mae cynnydd sylweddol eisoes wedi’i wneud mewn llawer o’r meysydd a nodwyd yn adolygiad Archwilio Cymru o ddigwyddiadau dros flwyddyn yn ôl.

Mae’r Cyngor yn cydnabod bod mwy i’w wneud o hyd. 

Sefydlwyd rhaglen wella gynhwysfawr y llynedd i fynd i’r afael ag arsylwadau yn deillio o adolygiadau allanol a mewnol a gomisiynwyd gan y Cyngor.

Bydd adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol, adroddiadau cysylltiedig eraill a chynllun gweithredu i fynd i’r afael â’r argymhellion yn cael eu hystyried gan gyfarfod o’r Cyngor ar 1 Chwefror 2022.

Mae adroddiad Archwilio Cymru ar gael yn: https://www.audit.wales/cy/news/roedd-y-broses-arweiniodd-daliad-ymadael-i-brif-weithredwr-cyngor-sir-penfron-cynrychioli


ID: 8481, revised 13/01/2022