COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Datgelu Cynlluniau i Adfywio Hwlffordd

Adfywio Hwlffordd fydd o dan sylw heddiw wrth i Cyngor Sir Penfro gyhoeddi ei gynlluniau cychwynnol ar gyfer ailddatblygu canol y dref.

Bydd y digwyddiad ymgynghori yn Neuadd y Sir heddiw (4pm-7pm) yn galluogi aelodau o’r cyhoedd i weld a thrafod y cynlluniau gyda dylunwyr a swyddogion y cyngor, ynghyd â’r Cynghorydd Paul Miller, Aelod y Cabinet dros Adfywio.

Mae’r cynlluniau, sy’n cynnwys safle Ocky White ac ardal Glan-yr-afon yng nghanol y dref, wedi’u creu er mwyn rhoi cipolwg i’r cyhoedd o’r hyn y gellir ei gyflawni yn Hwlffordd. Mae'r Cyngor hefyd yn glir bod y cynlluniau ar y cam lle gall awgrymiadau a chyfraniadau'r cyhoedd ddylanwadu ar y canlyniad terfynol.

“Rydyn ni eisiau creu profiad newydd yn Hwlffordd sydd ar gyfer pawb ac un sy’n galluogi trigolion lleol a thwristiaid i fwynhau profiad mewn Tref Sirol wedi’i hadfywio,” meddai’r Cyngh Miller.

“Nid gwasanaeth gwefus ‘mo ymgynghori cyhoeddus - mae’n golygu gofyn am farn a chael adborth ar y cynlluniau cyfredol ac annog y rhai hynny sydd â syniadau da i ddod ymlaen a chyfrannu at ailddatblygu eu tref. Mae’r cyfle yno ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ymgysylltu a’r rhai fydd yn bresennol.”

Bydd tîm dylunio’r prosiect yn bresennol heno, ynghyd â chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru; arwydd bod cynlluniau adfywio Sir Benfro’n codi momentwm ac ymwybyddiaeth ar lwyfan genedlaethol.

“Rydyn ni’n falch o’r cynnydd sy’n cael ei wneud nawr o ran adfywio ledled y Sir ac o’r diwedd rydyn ni’n dechrau gweld cynlluniau’n cael eu gwireddu, gan gyflawni’r hyn rydyn ni’n credu sy’n fuddsoddiad gwerth am arian yn ein cymunedau, ein trefi a’n hasedau twristiaeth gwerthadwy,” meddai’r Cyngh Miller.

“Bydd adfywio yn cynnwys y rhai hynny sydd eisiau gweithio gyda ni er mwyn adeiladu Sir Benfro  newydd, fywiog a llwyddiannus.”

I fynychu’r digwyddiad, ewch i Brif Dderbynfa Neuadd y Sir lle cewch eich cyfeirio at y Digwyddiad Ymgynghori. (4pm - 7pm, dydd Iau 19 Medi)

 


ID: 5654, revised 19/09/2019