COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Dathliadau Penblwydd i Mrs Ivy Skeate, 105 mlwydd oed

Trodd un o’r menywod hynaf yng Nghymru ei 105 ar 1 Tachwedd.

Cafodd Ivy Skeate o Wdig, a fu’n byw gynt yn Nhrefdraeth, ei geni yn Southwark, de Llundain, ychydig fisoedd ar ôl dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Pan oedd yn faban roedd ei thaid yn blismon yn patrolio strydoedd de Llundain, yn chwythu ei chwiban i ddweud wrth y trigolion fod popeth yn glir yn dilyn cyrchoedd llongau awyr Zeppelin.

Enillodd Mrs Skeate, un o drigolion Hillside am y chwe blynedd diwethaf, ysgoloriaeth i Grey Coats School, Westminster yn 11 oed.

Ar ôl ymadael â’r ysgol yn 16 oed, cafodd swydd wedyn fel derbynnydd i Universal Pictures lle cyfarfu â nifer o sêr blaenllaw ffilmiau’r dydd, gan gynnwys Lon Chaney a Bela Lugosi.

Ar ôl iddi briodi James Skeate yn 1938, symudodd wedyn allan i Surrey ar ôl dechrau’r Ail Ryfel Byd, a chawsant ddwy ferch.

Setlodd hi a’i gŵr yn Nhrefdraeth yn 1966 lle buont yn rhedeg y West End Stores am flynyddoedd lawer.

Wedi’i gadael yn weddw yn 1988, daeth Mrs Skeate yn un o breswylwyr Hillside yn 2013.

Cyflwynwyd tusw o flodau iddi ar ei phen-blwydd gan y Cynghorydd Simon Hancock, Cadeirydd Cyngor Sir Penfro.


ID: 5773, revised 11/11/2019