COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Dathlu Diwrnod Byd-eang y Plant yn Sir Benfro

Caiff Diwrnod Byd-eang y Plant ei ddathlu ar 20 Tachwedd bob blwyddyn i hyrwyddo agosrwydd rhyngwladol, gan godi ymwybyddiaeth ymhlith plant ledled y byd, a gwella lles plant.

I ddathlu Diwrnod Byd-eang y Plant eleni, mae’r Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc wedi ymgynghori â’u fforymau ieuenctid ac wedi cynllunio cyfres o weithgareddau i helpu codi ymwybyddiaeth am hawliau plant a mynd i’r afael â newid hinsawdd.

 

I helpu dathlu’r diwrnod:

•      Byddwn ni’n goleuo Neuadd y Sir yn las i ddangos cefnogaeth i hawliau plant. Ymunwch â ni trwy wisgo rhywbeth glas i newid eich llun proffil ar-lein. Gallwch chi helpu troi’r byd yn las hefyd.

 

•      Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth creu poster ar y thema hinsawdd, sy’n agored i blant a phobl ifanc 5-18 oed

 

•      Ymunwch â’n hymgyrch ar y Cyfryngau Cymdeithasol, trwy ddilyn https://www.facebook.com/PembsCYPRO/

@PembsCYPRO

 

Pam mae hyn mor bwysig iddyn nhw? 

Am fod ganddynt yr hawl i gymryd rhan yn y sgyrsiau sy’n ffurfio eu dyfodol. Maen nhw’n angerddol am Hawliau Plant ac yn mynd i’r afael â newid hinsawdd gan fod hyn yn peryglu hawliau mwyaf sylfaenol plant, gan gael effaith ddifrifol ar eu hiechyd, bwyd, dŵr, aer glân, addysg ac amddiffyniad.

Meddai Steven Richard-Downes, Cyfarwyddwr Addysg, “Mae hawliau plant o dan y confensiwn cenhedloedd unedig yn rhoi llais I blant a pobl ifanc a rhoi’r cyfle iddyn nhw I fod yn rhan o gwneud y penderfyniadau sydd yn effeithio eu bywydau nawr ac yn y dyfodol.

“Mae rhaid i ni cymryd mwy o cyfleoedd I blant a pobl ifanc I fod yn rhan o datblygu hawliau a gwneud penderfyniadau yn lleol”.

Mae Neuadd y Sir hefyd yn cael ei goleuo mewn glas i nodi Diwrnod Diabetes y Byd.

Eleni mae Diwrnod Diabetes y Byd yn dathlu 100 mlynedd ers darganfod inswlin a bydd yn helpu i ledaenu'r neges am ddiabetes a chodi ymwybyddiaeth o'r cyflwr.

 

·           I gael mwy o wybodaeth am waith y Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc, cysylltwch â: sue.moses@sir-benfro.gov.uk

 

 


ID: 8352, revised 19/11/2021