Ystafell Newyddion

Derbyniad i ddathlu Canolfan Darwin

Dathlodd yr elusen o Sir Benfro, Canolfan Darwin, ei phen-blwydd yn 25 oed gyda derbyniad yn Neuadd y Sir, Hwlffordd.

Cadeirydd Cyngor Sir Penfro, Aden Brinn, oedd llywydd y digwyddiad, a hynny yn gydnabyddiaeth o'r cysylltiadau agos sydd gan yr elusen â'r awdurdod lleol ac, yn benodol, â'i gyfarwyddiaeth addysg.

Roedd noddwyr, partneriaid a chefnogwyr yn bresennol, a chlywsant gan gadeirydd yr elusen, Ted Sangster, sut y mae'r elusen yn canolbwyntio ar gyflwyno rhaglen Profiad Darwin Dragon LNG i ysgolion ledled Sir Benfro, gan ganolbwyntio'n benodol ar y rheiny yn nalgylch Aberdaugleddau.

Cynigiodd y cyfarwyddwr sylfaenydd, yr Athro Tony Campbell, gipolwg ar y modd y llwyddodd i wireddu ei weledigaeth ar gyfer ymgysylltu â phobl ifanc sy'n frwd dros wyddoniaeth trwy sefydlu Canolfan Darwin ar gyfer Bioleg a Meddygaeth, yng Nghaerdydd i gychwyn ac yna yn Sir Benfro, lle y mae wedi'i gwreiddio'n gadarn erbyn hyn.

Yn dilyn hyn, cafwyd cyflwyniad gan Dr Valerie Morse, sy'n rheoli rhaglen ymchwil Darwin trwy'r cymorth a geir gan Borthladd Aberdaugleddau, sydd wedi darparu labordy yn Cedar Court, Aberdaugleddau.

Yn ystod gweddill y noson, cafodd y gwesteion gyfle i ddysgu rhagor am waith Sam Williams, sy'n rhedeg y rhaglen addysg, ynghyd â thîm o athrawon a chyflwynwyr.

Ymhlith y rhai a oedd yn bresennol yr oedd Alexis Fletcher, sydd newydd gael ei phenodi'n Rheolwr Gyfarwyddwr Dragon LNG, a Karen Woo, hefyd o Dragon, sy'n brif noddwr y rhaglen addysg.

Yn arwyddocaol, mae agwedd addysgol yr elusen wedi'i chanolbwyntio ym Mhrofiad Canolfan Darwin Dragon LNG, sy'n rhedeg oddi ar 2005.

Mae Dragon LNG a Chanolfan Darwin yn bartneriaid arweiniol yn y prosiect, sy'n gweithredu trwy gysylltiad gweithredol â gwasanaethau addysgol lleol (y Cyngor Sir) a Choleg Sir Benfro.

Capsiwn
Gwesteion derbyniad Darwin yn Neuadd y Sir

 

 

 

 

 

 


ID: 5004, revised 13/03/2019