Ystafell Newyddion

DERBYNIADAU

Mae’r plant a anwyd rhwng Medi 1, 2016, ac Awst 31, 2017, yn gymwys i gychwyn yn yr Ysgol Feithrin yn ystod 2020.

Caiff lleoedd mewn Ysgolion Meithrin eu penodi gan swyddfa dderbyniadau Cyngor Sir Benfro, yn hytrach na chan yr ysgolion eu hunain.

Dylid gwneud ceisiadau am le mewn ysgol feithrin trwy ddefnyddio ffurflen ar-lein gwefan Cyngor Sir Benfro:  https://www.pembrokeshire.gov.uk/schools-and-learning

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Ebrill 30, 2019.

Rhaid gwneud cais ar gyfer pob safle mewn unrhyw ysgol- hyd yn oed os ydych yn byw o fewn dalgylch ysgol neu os oes gennych blant eraill eisoes yn yr un ysgol.

Bydd swyddfa derbyniadau’r Cyngor Sir yn hysbysu’r rhieni o ganlyniad eu cais erbyn Gorffennaf 31, 2019.

Os oes gennych gwestiwn, cysylltwch â Swyddog Derbyniadau’r Cyngor Sir os gwelwch yn dda, ar: 01437 764551 neu e-bost: admissions@pembrokeshire.gov.uk    


ID: 5140, revised 15/04/2019