COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Digideiddio Yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dychwelyd i Hwlffordd y mis hwn i gynnal y diweddaraf mewn cyfres o ddigwyddiadau rhad ac am ddim.

Yn sgil cyfres o ddigwyddiadau llwyddiannus yng Nglan-yr-afon yn gynharach eleni, bydd y lleoliad yng nghanol y dref yn cynnal Digideiddio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru arddydd Iau 10 Hydref am 1pm.

Dan arweiniad Scott Waby, Pennaeth Digideiddio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, bydd y sgwrs yn canolbwyntio at y defnydd o dechnolegau digidol wrth rannu casgliadau'r Llyfrgell â gweddill y byd.

Bydd y cyflwyniad yn rhoi cipolwg ar sut mae technolegau digidol yn hwyluso ffyrdd newydd o ryngweithio â chasgliadau amrywiol y Llyfrgell, a sut mae digideiddio yn helpu i warchod trysorau unigryw'r genedl.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond rhaid archebu tocynnau ar-lein ymlaen llaw trwy fynd i: www.ticketsource.co.uk/glan-yr-afon.

Bydd y digwyddiad amser cinio hwn gan Lyfrgell Genedlaethol yn cyd-fynd â’r arddangosfa bresenol, Trysorau, sy’n cynnwys rhai o wrthrychau mwyaf unigryw a hanesyddol Cymru.

Mae’r arddangosfa barhaol, Stori Sir Benfro, hefyd i’w gweld yn y ganolfan, ac mae’n canolbwyntio ar hanes, diwylliant, celf, a chwedlau Sir Benfro.

Bydd y ddwy arddangosfa ar agor tan Sadwrn 12 Hydref fel rhan o’r bartneriaeth barhaus rhwng Cyngor Sir Benfro a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yng Nghlan-yr-afon.

Cafwyd cyllid i adeiladu'r cyfleuster gan amrywiaeth o ffynonellau, yn cynnwys Cyngor Sir Penfro, Llywodraeth Cymru, Sefydliad Wolfson, Sefydliad Foyle ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. 

Mae Cyngor Tref Hwlffordd wedi rhoi pecyn cyllido pum mlynedd i'r fenter er mwyn sicrhau bod y llyfrgell yn aros yn agored ar brynhawniau Sadwrn, a hynny trwy gydol y flwyddyn. Dim ond ar foreau Sadwrn yr arferai'r llyfrgell flaenorol agor. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.sir-benfro.gov.uk/glan-yr-afon, ewch i dudalen Facebook Llyfrgelloedd Sir Benfro ar www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService, neu ffoniwch Glan-yr-afon ar 01437 775 244.


ID: 5698, revised 08/10/2019