COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Digwyddiadau hanner tymor y Brenin Arthur

Ewch ar chwilfa i Faenordy Scolton am wythnos o hwyl ar gyfer y teulu y mis Chwefror hwn.

Bydd yr atyniad poblogaidd hwn yn Sir Benfro yn nodi gwyliau hanner tymor trwy gynnal amrywiaeth o weithgareddau o ddydd Sadwrn 23 Chwefror tan ddydd Sul 3 Mawrth.

Heriwch eich hun trwy roi cynnig ar Gwis y Marchogion, a chwiliwch y Maenordy am Farchogion y Ford Gron, neu helpwch Myrddin i ddod o hyd i'r cynhwysion coll ar gyfer un o'i swynion enwog.

Dyma gyfle i chi fod yn greadigol yn yr ardal grefftau Ganoloesol, Hudol a Chwedlonol wrth greu eich tarian eich hun ar gyfer marchog, neu hudlath ar gyfer dewin.

Mae'r cwisiau a'r crefftau ar gael yn ddyddiol rhwng 11am a 4pm, ac maent wedi'u cynnwys yn y pris mynediad arferol ar gyfer y Maenordy: £3.50 ar gyfer oedolion, £2.35 ar gyfer gostyngiadau a phlant dros 4 oed, a £9.35 am docyn teulu (dau oedolyn a hyd at dri phlentyn).

Mae yna hefyd ddigon o hwyl i'w gael y tu allan! Dilynwch Chwilfa'r Brenin Arthur i ddysgu rhagor am y Brenin Arthur a Marchogion y Ford Gron ac ennill gwobr. Mae'r llwybr ar agor yn ddyddiol rhwng 11am a 4pm trwy gydol hanner tymor, a hynny ar gost o £1 y plentyn.

Archwiliwch safle Scolton i weld sawl tarian y gallwch ddod o hyd iddynt yn y gêm Darganfod y Tariannau. Mae'r gystadleuaeth ar gael yn ddyddiol rhwng 11am a 4pm, ar gost o £1 y pen. Bydd yr enillydd yn cael ei enwi ar ddydd Llun 4 Mawrth.

Yn ystod hanner tymor, bydd yr Ystafell De a'r Siop Rhoddion ar gau ar gyfer gwaith ailddatblygu, gyda'r Ystafell De yn ailagor ar ddydd Sadwrn 30 Mawrth.

Mae yna ddigon i'w fwynhau o hyd trwy gydol gwyliau'r ysgol, gan gynnwys yr Ardd Furiog hanesyddol, gwell lle chwarae, a Llwybr Mythau a Chwedleuon Cymru, gan gynnwys y Brenin Arthur ei hun.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Nikki Caldwell ar 01437 731 328 neu nikki.caldwell@pembrokeshire.gov.uk.

Pennawd
Dilynwch Chwilfa'r Brenin Arthur hanner tymor hwn

 

 


ID: 4738, revised 12/03/2019