Ystafell Newyddion

Diolch i Ganolfan Gymunedol am agor toiledau i'r cyhoedd

Mae canolfan gymunedol yn agor drysau ei thoiledau i alluogi'r cyhoedd i wneud defnydd ohonynt.

Fel gwasanaeth anstatudol, mae Cyngor Sir Penfro wedi bod o dan bwysau i leihau'r gyllideb ar gyfer toiledau cyhoeddus ers sawl blwyddyn.  Mae rhai cymunedau wedi camu ymlaen a chymryd yr awenau i redeg toiledau cyhoeddus, tra bod eraill wedi helpu i dalu costau parhaus.

Ffordd arall o ddiogelu, a chynyddu hyd yn oed, y ddarpariaeth yw i leoliadau a busnesau cymunedol agor ar eu toiledau yn gyhoeddus. Dyma lle mae ymddiriedolwyr Hubberston a Chanolfan Gymunedol Hakin wedi camu i'r adwy.

Bydd eu toiledau ar agor i'r gymuned ehangach am gyfnod prawf yn ystod oriau agor eu canolfan arferol. Mae'r toiledau wedi cael eu hail-addurno a'u hadnewyddu yn ddiweddar ac maen nhw bellach yn barod i'w defnyddio.

I'r rhai sydd â phroblemau symudedd mae mynediad ramp i'r ganolfan, ac mae un o'r toiledau yn gwbl hygyrch.

Mae mwy o fanylion y ganolfan ar gael ar eu tudalen Facebook: https://www.facebook.com/HHCYC/, neu cysylltwch gyda nhw ar e-bost h.h.ccbookings@gmail.com

Fe fydd y toiledau yn ymddangos yn fuan ar y map o doiledau cyhoeddus ar wefan Cyngor Sir Penfro (https://www.pembrokeshire.gov.uk/map-data/public-toilets-map).

Dywedodd ymddiriedolwr Canolfan Gymunedol Hubberston a Hakin: "Ni wnaethom ni betruso cyn sicrhau bod y toiledau yma ar gael i unrhyw un sydd angen eu defnyddio. 

"Mae'n wych gallu darparu cyfleuster y mae mawr ei angen, yn enwedig i'r gweithwyr hynny sydd allan ac o gwmpas bob dydd yn ein cymuned ac angen cyfleusterau o'r fath. Bydd hefyd yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n ymweld â'r ardal, fel cerddwyr a seiclwyr."

Meddai'r Cynghorydd Rhys Sinnett, Aelod Cabinet gwasanaethau Trigolion: "Hoffwn ddiolch i Hubberston a Chanolfan Gymunedol Hakin am gamu ymlaen a darparu'r cyfleuster hwn i'w cymuned ehangach. 

"Maen nhw'n amlwg yn gallu gweld y manteision sy'n dod yn sgil sicrhau bod eu toiledau ar gael yn gyhoeddus nid yn unig i'r trigolion maen nhw'n eu gwasanaethu ond hefyd y rhai sy'n gweithio yn yr ardal honno. Rwy'n gobeithio y bydd lleoliadau cymunedol a phreifat eraill yn gweld y manteision o wneud yr un peth."

Os hoffai unrhyw gymuned neu leoliad preifat sicrhau bod eu toiledau ar gael i'r cyhoedd, cysylltwch â Katy Daly, Rheolwr Busnes Strategol (katie.daly@pembrokeshire.gov.uk).


ID: 9095, revised 22/09/2022