Ystafell Newyddion

Disgyblion yn cael cipolwg ar y diwydiant hedfan

Cynhaliodd Canolfan Ddysgu Sir Benfro ddigwyddiad cyffrous i'w disgyblion ar ddiwedd tymor yr haf.

Cynhaliodd yr elusen Help2Fly profiad maes awyr dros dro i'w holl ddysgwyr, gan roi cyfle iddyn nhw brofi amgylchedd maes awyr ac ennill dealltwriaeth o'r ystod o gyfleoedd gyrfaoedd yn y Diwydiant Hedfan.

Cwblhaodd y dysgwyr nifer o weithgareddau gan gynnwys cofrestru, trin a thrafod bagiau, efelychu hedfan a Rheoli Traffig Awyr.

Mae adborth gan ddysgwyr yn cynnwys: "Roedd yn gyffrous iawn ac yn rhyfeddol. Y rhan beilot oedd fy ffefryn"; "Fe wnes i fwynhau canfod metel a bod yn swyddog diogelwch. Roeddwn i'n hoffi gwneud y signalau i arwain yr awyrennau i mewn." "Roedd yn eithaf cŵl, yn enwedig y rhan canfod metel. Roeddwn i'n hoffi'r peirianneg hefyd, hoffwn i fod yn Rheolwr Traffig Awyr pan fydda’ i'n hŷn."

Dywedodd y Pennaeth Sian Williams nad oedd llawer o'u dysgwyr wedi cael cyfle i fynd i faes awyr 'felly roedden ni'n meddwl y byddai'n syniad gwych dod â'r maes awyr iddyn nhw!'

"Gyda chefnogaeth Help2Fly, roeddem ni’n gallu rhoi profiad bythgofiadwy i ddysgwyr Canolfan Ddysgu Sir Benfro a mewnwelediad i'r gyrfaoedd sydd ar gael. Credir mai dyma'r cyntaf o'i fath yng Nghymru," meddai.

"Mae'n ymddangos bod y prosiect wedi agor llygaid llawer o'n dysgwyr sydd wedi dangos diddordeb wedi hynny mewn llawer o'r cyfleoedd cyflogaeth a gawsant. O ganlyniad, rydym yn gobeithio adeiladu ar y gwaith a wnaed gydag ymweliad â Maes Awyr Hwlffordd.

"Gobeithio y bydd lansio'r Cwricwlwm i Gymru yn darparu mwy o gyfleoedd tebyg i hyn, lle gall disgyblion gymryd rhan mewn cyd-destunau dysgu dilys.

"Nod elusen Help2Fly yw sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru er mwyn cynnig y gwasanaeth hwn i ysgolion eraill ledled Cymru."


ID: 8946, revised 01/08/2022