COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Diweddariad Arweinydd Cyngor Sir Benfro: Dydd Llun, 1 Mehefin

Mae’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro, wedi darparu diweddariad coronafeirws pellach ar gyfer dydd Llun, 1af Mehefin, fel a ganlyn:

“Dyma ni ar ddechrau mis arall. Rhaid i mi gyfaddef bod y misoedd a’r flwyddyn yn hedfan heibio. Mae’n anodd credu bod y cyfyngiadau wedi bod arnom ers diwedd Mawrth.

“Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddydd Gwener diwethaf, mae swyddogion yn adolygu effaith hyn arnom ni fel awdurdod. Mae angen i ni sicrhau bod unrhyw newidiadau a wnawn i gyflenwad gwasanaethau’n gydgysylltiedig a threfnus.

“Rwyf wedi bod yn llawn edmygedd o sut mae pawb wedi cyd-dynnu ac rwy’n gofyn yn barchus bod y ‘cydweithio’ hwn yn parhau er mwyn sicrhau ein bod yn ymosod ar y pandemig hwn gyda’n gilydd.

“Bob dydd rydym yn mynd yn nes at ‘normalrwydd’ - fodd bynnag, mae’r rheolau cadw pellter cymdeithasol yn dal yn berthnasol ac mae’n cymryd amser i reoli’r rhain wrth gyflenwi ein gwasanaethau i gynllunio a sicrhau ein bod wedi sefydlu’r holl drefnau.

“Mae arnom angen eich help chi hefyd ac mae pawb yn gwybod sut ddylent ymateb a beth i’w wneud; mae angen i ni oll weithredu’n gyfrifol.

“Gyda’r tywydd bendigedig hwn, mae’n rhwystrol methu mwynhau’r rhyddid a gawn fel arfer. Fodd bynnag, mae’r canllawiau’n eglur bod angen i ni aros gartref neu, os oes angen i ni deithio, aros yn lleol.

“Mae angen i ni ddal i fod yn ymwybodol o effaith COVID-19 ar ein bywydau a sicrhau bod colli bywydau yn Sir Benfro’n dal yn isel.

“Cyhoeddwyd y datganiad canlynol i’r wasg cysylltiedig â’r coronafeirws heddiw:

·         Wythnos Agored Rithwir ar Waith:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/wythnos-agored-rhithwir-sir-benfro-yn-dechrau

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n diweddaru ac ychwanegu at ei adnoddau’n rheolaidd. Chwiliwch i weld yr holl asedau yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/adnoddau-coronafeirws/   

“Hefyd, cadwch olwg ar ein hystafell newyddion yn:
https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

Ac i gael diweddariadau e-bost dyddiol, ewch i’n gwefan a mewngofnodi i Fy Nghyfrif yn:

https://fy-nghyfrif.sir-benfro.gov.uk

“Cofiwch aros yn gryf, aros gartref ac aros yn ddiogel. Diolch.”

 

Cysylltiadau defnyddiol:

 


ID: 6498, revised 02/06/2020