COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Diweddariad Arweinydd Cyngor Sir Penfro: Dydd Mawrth, Mehefin 2

Mae’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro, wedi darparu diweddariad coronafeirws pellach ar gyfer dydd Mawrth, 2il Mehefin, fel a ganlyn:

“Rwyf eisiau diolch i bawb am y gefnogaeth barhaus a gefais i, Aelodau Etholedig a swyddogion yr Awdurdod.

“Rydym i gyd wedi cael llawer o heriau drwy’r blynyddoedd ond mae’r ymdrech hir hon yn anodd iawn i bawb. Gyda’n gilydd rydym yn dal i gydweithio i sicrhau ein bod yn aros yn ddiogel yn Sir Benfro, ac osgoi dal COVID-19

“Mae’n amlwg ein bod yn dal i orfod aros yn ‘lleol’. Nid oes unrhyw hawl i deithio oddi allan i’n cymuned leol. Fe fyddwch wedi darllen a chlywed arweiniad eglur ar deithio dim ond pum milltir oddi cartref.

“Fel erioed, a lle gallwch, cofiwch ymarfer o’ch cartref. Po fwyaf y gallwn wneud i leihau ymlediad y feirws, gorau oll a wnawn yn y pen draw.

“Rwyf eisiau nodi mai heddiw yw 50fed pen blwydd cwymp Pont Cleddau. Roedd hon wir yn drychineb trwy golli bywydau ac mae’n bennod drist yn hanes Sir Benfro.

“Fel mewn unrhyw ddigwyddiad, bydd pobl yn ailadeiladu ac yn dysgu gwersi. Ar ôl COVID-19 bydd yr ‘arferol’ newydd yn edrych yn wahanol i fel yr oedd pethau. Ond byddwn i gyd yn symud ymlaen ac yn cael ein hyder yn ôl.

“Rwy’n sicr fy mod yn gofyn, fel chi, sut ddylwn i fod yn trin y mater hwn. A ddylwn i fod yn gwneud mwy? Mae’r ateb yn syml ac uniongyrchol - mae angen i ni sicrhau cadw pellter cymdeithasol; golchi ein dwylo’n rheolaidd; a gwrando ar y cyngor a gawn gan arbenigwyr.

“Cyhoeddwyd y datganiad canlynol i’r wasg cysylltiedig â’r coronafeirws heddiw:

 

  • Diolch i Bobl Leol yn ystod Wythnos y Gwirfoddolwyr:

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/diolch-i-bobl-leol-ar-ddechrau-wythnos-y-gwirfoddolwyr

 

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n diweddaru ac ychwanegu at ei adnoddau’n rheolaidd. Chwiliwch i weld yr holl asedau yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/adnoddau-coronafeirws/   

 

“Hefyd, cadwch olwg ar ein hystafell newyddion yn:
https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

 

“Ac i gael diweddariadau e-bost dyddiol, ewch i’n gwefan a mewngofnodi i Fy Nghyfrif yn:

https://fy-nghyfrif.sir-benfro.gov.uk

“Cofiwch aros yn gryf, aros gartref ac aros yn ddiogel. Diolch.”

Cysylltiadau defnyddiol:

 

 

 


ID: 6502, revised 03/06/2020